Blog
Specialista na cestovní pojištění
+420 221 860 860

Informace o pojistiteli

Pojistitel

ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8, Česká republika, IČ 49240196, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969

Představenstvo

JUDr. Vladimír Krajíček – předseda
Mgr. Ondřej Rušikvas
Ing. Libor Dvořák
Ing. Štěpán Landík

Dozorčí rada

Richard Bader - předseda
Wolfgang Lackner - místopředseda
Gabriele Bayer - členka

Dozorčí rada vykonává rovněž funkce výboru pro audit.

Dohled v pojišťovnictví

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Příslušnost ke koncernu

ERV Evropská pojišťovna patří do skupiny ERGO a jejím prostřednictvím do koncernu Munich Re, jedné z vedoucích světových zajišťoven.

© 2017 ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Powered by AARON GROUP