Blog
Specialista na cestovní pojištění
+420 221 860 860

Seznam oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem

Pamatujte prosím, že cestovní pojištění se vztahuje vždy jen na události, k nimž došlo v oblasti,
pro niž bylo sjednáno (Evropa anebo Celý svět)!

  • Pojištění lze sjednat jen pro cesty z České republiky do zahraničí.
  • Pojištění léčebných výloh se nevztahuje na území státu, kde je pojištěný zařazen do veřejného systému zdravotní péče.
  • Zkontrolujte si, do které tarifní oblasti patří země, do níž chcete cestovat!

Seznam oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem
(War Risk and Civil Hazard Areas)

Oblasti uvedené v tomto výčtu jsou místa, kde je zhoršená bezpečnostní situace a naše pojišťovna Vám doporučuje zvážit nutnost cestování do těchto míst. Na cesty do těchto oblastí se buď pojistná ochrana vůbec nevztahuje (válečné zóny) anebo v nich existuje zvýšené riziko vzniku škod, kdy je pojišťovna oprávněna v souladu s pojistnými podmínkami odmítnout pojistné plnění.

Firmy a instituce, které mají s naší pojišťovnou sjednáno dlouhodobé pojištění pracovních cest a potřebují nezbytně vyslat své pracovníky do těchto oblastí, nás mohou kontaktovat na tel.: 221 860 850. Připravíme vám speciální pojistnou smlouvu pro každou jednotlivou cestu za zvláštních podmínek.

Seznam je pravidelně aktualizován, přičemž veškeré změny od posledního vydání jsou vyznačeny na titulní straně.

Podrobnější informace o bezpečnostní situaci v jednotlivých zemích a aktuální varování najdete na těchto stránkách:

© 2017 ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Powered by AARON GROUP