Blog
Specialista na cestovní pojištění
+420 221 860 860

Etics - zprostředkování pojištění

Pojistná řešení pro subjekty podnikající v odvětví cestovního ruchu

Společnost Etics ITP s.r.o.  je pojišťovacím makléřem založeným naší mezinárodní skupinou na českém trhu. Posláním této společnosti je přinášet subjektům cestovního ruchu praxí prověřená pojistná řešení, která napoháhají eliminovat rizika spojená s podnikáním v tomto specifickém odvětví.

Jako společnost patřící do skupiny největší světové zajišťovny Munich Re spolupracuje Etics úzce se zahraničními společnostmi, které se specializují na vytváření komplexních pojistných programů pro cestovní ruch.

Etics je dle zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, který vede Česká národní banka, v postavení pojišťovacího agenta, pojišťovacího makléře a samostatného likvidátora pojistných událostí.

Etics ITP, s.r.o
Křižíkova 36a
186 00  PRAHA 8

Tel.: 221 860 460
e-mail: klient@etics.cz
www.etics.cz

© 2017 ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Powered by AARON GROUP