Blog
Specialista na cestovní pojištění
+420 221 860 860

Pojištění storna zájezdu

Pojistěte se pro případ zrušení Vašeho zájezdu

Pojištění storna zájezdu

Pojištění storna zájezdu je určeno pro případ, že budete nuceni letenku, ubytování nebo zájezd náhle zrušit. Díky němu vám uhradíme případné storno poplatky.

Na co se pojištění vztahuje

 • vážné akutní onemocnění či úraz vyžadující hospitalizaci
 • zdravotní komplikace v důsledku těhotenství
 • rozsáhlé poškození Vašeho bydliště
 • nezaviněnou ztrátu zaměstnání
 • další vážné důvody (viz čl. 1 Zvláštních poj. podmínek)
 • nově důvody rozvodu nebo opravného termínu zkoušky

Jaké jsou výhody

 • spravedlivý procentuální výpočet pojistného
  z ceny zájezdu, letenky či samostatné služby (4 %)
 • platí i pro cesty v rámci České republiky

Co je dobré vědět

 • maximální cena služeb, které pojistíme, je 300 000 Kč na pojistnou smlouvu, resp. rodinu nebo spolucestující
 • Lze sjednat nejpozději do tří pracovních dní po úhradě ceny zájezdu či první služby související s Vaší cestou.
 • méně než 15 dnů před odjezdem nutno sjednat v den zakoupení nebo doplacení cestovní služby (za zakoupení nebo doplacení cestovní služby považujeme také zadání platební garance (např. platební kartou) nebo částečné uhrazení služby, přičemž zbylá část je splatná až na místě)
 • spoluúčast 20 %
 • minimální pojistné 200 Kč
od4 % / cena služby

© 2016 ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Powered by AARON GROUP