Blog
Specialista na cestovní pojištění
+420 221 860 860

Pojištění obecné odpovědnosti pro pořadatele zájezdů

Cestovní kancelář odpovídá za škodu způsobenou zákazníkům porušením právní povinnosti. CK nese odpovědnost i za škodu, kterou zákazníkovi způsobí dodavatel služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu, např. provozovatel ubytovacího zařízení, zahraniční smluvní dopravce apod. (§ 852j obč. zák.). Zákazník se tedy s požadavkem na náhradu škody může vždy obrátit na cestovní kancelář.

S cílem napomáhat cestovním kancelářím řešit nepříjemné důsledky těchto událostí nabízí ERV Pojišťovna speciální produkt pojištění odpovědnosti pořadatele zájezdů za škodu na zdraví a majetku (pojištění obecné odpovědnosti).

Pojištění odpovědnosti zahrnuje

  • náhradu škody poškozenému zákazníkovi cestovní kanceláře, 
  • zajištění komunikace s osobami uplatňujícími nárok na náhradu škody, 
  • prověření oprávněnosti nároku na náhradu škody, 
  • zastupování cestovní kanceláře při vedení soudního sporu včetně úhrady nákladů na soudní řízení, 
  • v případě neoprávněných nároků odmítnutí náhrady škody.

Vzhledem k širokému rozsahu a dostatečně vysokým limitům pojistného plnění poskytuje pojištění obecné odpovědnosti maximální pojistnou ochranu i v těch nejzávažnějších případech, které by jinak mohly cestovní kanceláři způsobit i dlouhodobé finanční problémy.

 

Potřebujete-li poradit, připravit nabídku, objednat materiály či máte-li připomínky k našim službám, kontaktujte nás:

ERV pojišťovna, a. s.
oddělení cestovního ruchu
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8

Tel.: 221 860 870
Fax: 221 860 879
e-mail: ck@evropska.cz

© 2017 ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Powered by AARON GROUP