Blog
Specialista na cestovní pojištění
+420 221 860 860

Náš tým

JUDr. Vladimír Krajíček
Předseda představenstva
Generální ředitel
Mgr. Ondřej Rušikvas
Člen představenstva
Ředitel obchodu
a marketingu
Ing. Štěpán Landík
Člen představenstva
Ředitel správy pojištění
Ing. Libor Dvořák
Člen představenstva
Finanční ředitel
Ing. Jiří Buriánek
ICT manažer
Veronika Nováková
Obchodní manažer
Ing. Vlastimil Divoký
Manažer marketingu
a komunikace
Ing. Martin Žid
Vedoucí oddělení korporátního pojištění
Mgr. Jan Groll
Vedoucí odd. alternativních produktů
Miroslav Habel
Vedoucí odd. škod
a asistence
Bc. Lenka Frolíková
Vedoucí klientského centra
Jovana Vasičová
Vedoucí odd. správy
pojištění
Mgr. Václav Urbanec
Vedoucí právní sekce
Alena Machyánová, DiS.
Sekretariát společnosti
Lidské zdroje
Ing. Pavel Holý
Vedoucí odd. underwritingu
Ing. Irena Filipová
Hlavní účetní

© 2017 ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Powered by AARON GROUP