Blog
Specialista na cestovní pojištění
+420 221 860 860

Zrušení zájezdu

Storno zájezdu

Máte-li sjednáno připojištění Storno, uhradíme Vám 80 % všech stornopoplatků.

Jste-li nuceni nenadále zrušit již zakoupený zahraniční zájezd, neprodleně oznamte tuto skutečnost pojišťovně, nejlépe na internetových stránkách www.ERVpojistovna.cz.

Cestu musíte rovněž okamžitě zrušit u dané cestovní kanceláře (alespoň telefonicky) a nahlásit, nejlépe online, pojišťovně. Nezapomeňte přiložit další nezbytné doklady, bez nichž Vám nebudeme moci poskytnout včas pojistné plnění.

Nezapomeňte předložit zejména tyto dokumenty:

  • cestovní smlouvu,
  • stornofakturu cestovní kanceláře,
  • doklad o zaplacení zájezdu a případné vrácené částce,
  • lékařské potvrzení, rušíte-li zájezd ze zdravotních důvodů,
  • jiné potvrzení, zrušíte-li zájezd z jiných důvodů.

ERV Evropská pojišťovna, a. s.
oddělení škod
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8

Tel.: (420) 221 860 840
Fax: (420) 221 860 849
E-mail: claims@ERVpojistovna.cz

© 2017 ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Powered by AARON GROUP