Co budete potřebovat k nahlášení škody?

Pojistnou smlouvu (nebo smlouvu o zájezdu), lékařskou zprávu s platnou diagnózou, popř. jiné potvrzení o vzniku škody (policejní protokol o poškození bydliště, potvrzení zaměstnavatele, žádost o rozvod, potvrzení o konání opravného termínu zkoušky, atp.). Dále stornofakturu a doklad o platbě služby, číslo účtu pro výplatu pojistného plnění.

V případě onemocnění COVID-19 je potřeba kopie výsledku testu, popř. potvrzení od lékaře, nebo ze školy (studenti), printscreen SMS potvrzení, nebo kopii výpisu z registru ÚZIS (zaměstnanci a OSVČ), popř. kopii rozhodnutí Krajské hygienické stanice o nařízené karanténě.

Tip: Můžete nahrát dokumenty ve formátu PDF, JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF s maximální velikostí 10 MB. Originály všech dokumentů si uschovejte po dobu minimálně 6 měsíců pro jejich případné ověření.