Co budete potřebovat k nahlášení škody - storno?

  • Číslo pojistné smlouvy / smlouvy o zájezdu
  • nebo Pojistnou smlouvu / smlouvu o zájezdu (scan nebo fotografie)
  • Lékařskou zprávu obsahující diagnózu a datum vzniku onemocnění / jiné potvrzení prokazující vznik škody - např. úmrtní list / policejní protokol o poškození bydliště / potvrzení zaměstnavatele / žádost o rozvod / potvrzení o konání opravného termínu zkoušky (scan nebo fotografie)
  • Onemocnění COVID-19 a osobní preventivní karanténa: Potvrzení od lékaře, nebo potvrzení školy (studenti), nebo kopie výsledku testu. V případě kopie výsledku testu dále také screenshot SMS potvrzení, nebo kopie výpisu z registru ÚZIS (zaměstnanci a OSVČ), nebo kopie rozhodnutí Krajské hygienické stanice o nařízené karanténě.
  • Stornofakturu a doklad o platbě služby (scan nebo fotografie)
  • Číslo účtu pro zaslání pojistného plnění

Originály všech dokumentů si uschovejte po dobu minimálně 6 měsíců pro jejich případné ověření. V případě, že nám je nebudete schopni na vyžádání doložit, jsme oprávněni požadovat vrácení již vyplaceného pojistného plnění. Elektronické dokumenty mohou být ve formátu PDF, JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF, přičemž velikost jednoho dokumentu je omezena na 10 MB.

Tip: Pokud jste zrušili cestu ze zdravotního důvodu, bude nutné doložit lékařskou zprávu s kódem diagnózy. Bez ní nebude možné hlášení škody dokončit.