Pojištění pro CKPojištění obecné odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku

síť center pomoci na všech kontinentech
750
tisíc spokojených klientů každý rok
vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba
7dní
bezkonkurenčně rychlé vyřízení škody

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu na zdraví a majetkuPořadatel zájezdu odpovídá za škodu způsobenou zákazníkům porušením právní povinnosti. Kromě toho nese také odpovědnost za škodu, kterou zákazníkovi způsobí dodavatel služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu, např. provozovatel ubytovacího zařízení, zahraniční smluvní dopravce apod. (§ 2542 NOZ). Bez ohledu na to kdo škodu způsobil, se může zákazník s požadavkem na náhradu škody vždy obrátit na cestovní kancelář.

Pojištění obecné odpovědnosti pro pořadatele zájezdů zahrnuje náhradu škody na životě, zdraví a majetku. Dále zahrnuje také kompenzaci újmy za narušení dovolené v důsledku škody na zdraví nebo majetku. Pomáhá tak cestovním kancelářím řešit nepříjemné důsledky událostí jako je například nehoda pronajatého dopravního prostředku, úraz v ubytovacím zařízení, krádež věcí z hotelového pokoje atd. Díky širokému rozsahu a dostatečně vysokým limitům pojistného plnění poskytuje maximální pojistnou ochranu i v těch nejzávažnějších případech, které by jinak mohly cestovní kanceláři způsobit i dlouhodobé finanční problémy.

Co pojištění zahrnuje?

  • náhradu škody poškozenému zákazníkovi cestovní kanceláře,
  • zajištění komunikace s osobami uplatňujícími nárok na náhradu škody,
  • prověření oprávněnosti nároku na náhradu škody,
  • zastupování cestovní kanceláře při vedení soudního sporu včetně úhrady nákladů na soudní řízení,
  • v případě neoprávněných nároků odmítnutí náhrady škody.

Jak pojištění sjednat?
Potřebujete-li poradit, připravit nabídku, objednat materiály či máte-li připomínky k našim službám, neváhejte nás kontaktovat.

Naši spokojení partneři a klienti