Pojištění pro CK

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku

český lékař na telefonu 24/7

1,5 mil.

pojištěných klientů ročně

vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba

16 let

pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku

Pořadatel zájezdu odpovídá za škodu způsobenou zákazníkům porušením právní povinnosti. Kromě toho nese také odpovědnost za škodu, kterou zákazníkovi způsobí dodavatel služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu, např. provozovatel ubytovacího zařízení, zahraniční smluvní dopravce apod. (§ 2542 NOZ). Bez ohledu na to kdo škodu způsobil, se může zákazník s požadavkem na náhradu škody vždy obrátit na cestovní kancelář.

Pojištění obecné odpovědnosti pro pořadatele zájezdů zahrnuje náhradu škody na životě, zdraví a majetku. Dále zahrnuje také kompenzaci újmy za narušení dovolené v důsledku škody na zdraví nebo majetku. Pomáhá tak cestovním kancelářím řešit nepříjemné důsledky událostí jako je například nehoda pronajatého dopravního prostředku, úraz v ubytovacím zařízení, krádež věcí z hotelového pokoje atd. Díky širokému rozsahu a dostatečně vysokým limitům pojistného plnění poskytuje maximální pojistnou ochranu i v těch nejzávažnějších případech, které by jinak mohly cestovní kanceláři způsobit i dlouhodobé finanční problémy.

Co pojištění zahrnuje?

  • náhradu škody poškozenému zákazníkovi cestovní kanceláře,
  • zajištění komunikace s osobami uplatňujícími nárok na náhradu škody,
  • prověření oprávněnosti nároku na náhradu škody,
  • zastupování cestovní kanceláře při vedení soudního sporu včetně úhrady nákladů na soudní řízení,
  • v případě neoprávněných nároků odmítnutí náhrady škody.

Jak pojištění sjednat?
Potřebujete-li poradit, připravit nabídku, objednat materiály či máte-li připomínky k našim službám, neváhejte nás kontaktovat.

Cestovní pojištění - informace pro klienty

Kompletní informace o nabídce cestovního pojištění najdete zde.

Naši partneři