pojištění léčebných výloh i na nemoc COVID-19

1

milion spokojených klientů na cestách každý rok

vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba

hovory na asistenční linku plně proplácíme

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Pojištění záruky pro případ úpadku chrání zákazníky cestovních kanceláří v situacích, kdy nejsou schopny dostát svým závazkům z důvodu insolvence. Dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu je toto pojištění povinné pro všechny cestovní kanceláře.

Na co se pojištění vztahuje?
Pojištění se vztahuje na situace, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

  • neposkytne zákazníkovi dopravu ze zahraničí do České republiky, pokud měla být součástí zájezdu,
  • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se neuskutečnil,
  • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se uskutečnil pouze částečně.

Cestovní kancelář má povinnost předat zákazníkům současně s cestovní smlouvou také potvrzení o pojištění, které by mělo obsahovat označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

Vzor kartičky insolvence

Seznam pojištěných CK

Jak pojištění sjednat?
Potřebujete-li poradit, připravit nabídku, objednat materiály či máte-li připomínky k našim službám, neváhejte nás kontaktovat.

Naši partneři