český lékař na telefonu 24/7

1,5 mil.

pojištěných klientů ročně

vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba

16 let

pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Pojištění záruky pro případ úpadku chrání zákazníky cestovních kanceláří v situacích, kdy nejsou schopny dostát svým závazkům z důvodu insolvence. Dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu je toto pojištění povinné pro všechny cestovní kanceláře.

Na co se pojištění vztahuje?
Pojištění se vztahuje na situace, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

  • neposkytne zákazníkovi dopravu ze zahraničí do České republiky, pokud měla být součástí zájezdu,
  • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se neuskutečnil,
  • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se uskutečnil pouze částečně.

Cestovní kancelář má povinnost předat zákazníkům současně s cestovní smlouvou také potvrzení o pojištění, které by mělo obsahovat označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

Vzor kartičky insolvence

Seznam pojištěných CK

Jak pojištění sjednat?
Potřebujete-li poradit, připravit nabídku, objednat materiály či máte-li připomínky k našim službám, neváhejte nás kontaktovat.

Naši partneři