Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.ERVpojistovna.cz je ERV Evropská pojišťovna, a. s. (dále jen „provozovatel“). Veškerý obsah těchto stránek včetně textů, designu, technických náčrtů, grafiky, vyobrazení a uspořádání souborů je chráněn autorským právem. Tyto materiály lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely. Obsah a jakoukoli část těchto stránek lze uchovávat, upravovat a šířit jen se souhlasem provozovatele a toto užití musí obsahovat odkaz na autorské právo provozovatele. Označení provozovatele je řádně registrovanou ochrannou známkou, k níž se vztahují odpovídající právní předpisy. Veškerá loga použitá na stránkách jsou registrována příslušnými subjekty.

Odpovědnost a právo úpravy

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím či zneužitím informací zveřejněných na těchto stránkách. Veškeré informace na stránkách jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození virem při stahování údajů ze stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo stránky a informace na nich uvedené upravovat či měnit bez předchozího upozornění. 

Použití Cookies

Naše stránky používají cookies, které Vám mohou ulehčit další použití našich internetových služeb. Tyto údaje používáme k řádnému fungování našich webových stránek, k marketingovým a ke statistickým účelům a zaručujeme Vaši naprostou anonymitu. Pro zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí). Po této blokaci nebudete moci využít některých funkcí našich stránek.

Ochrana osobních údajů

Je pro nás velmi důležité chránit Vaše soukromí a osobní údaje. Proto bychom Vás rádi seznámili s tím, jaké osobní údaje zpracováváme, jaké informace zaznamenáváme a jak je používáme.

Zpracování osobních údajů

Přečtěte si více o tom, jak zpracováváme osobní údaje, nebo nahlédněte do kompletního seznamu zpracovatelů osobních údajů.

Jsme zakládajícími členy České asociace pojišťoven, která vydala závazné Samoregulační standardy k uplatňování Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v pojišťovnictví, které jsme se zavázali dodržovat.

Více o České asociaci pojišťoven se dozvíte přímo na jejích webových stránkách.

Máte otázky?

Máte-li jakékoli další dotazy týkající ochrany údajů, kontaktuje nás prosím na adrese klient@ERVpojistovna.cz.

Obrátit se můžete také na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to na adrese dpo@ERVpojistovna.cz.

Se svým dotazem se můžete obrátit jak na klientské centrum, tak na našeho pověřence i prostřednictvím on-line formuláře nebo Facebooku.

V neposlední řadě můžete využít i telefonického kontaktu na klientské centrum, telefon +420 221 860 860, či oslovení prostřednictvím dopisu na naší adresu Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.ERVpojistovna.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.