Celosvětová asistenční služba

Síť pomoci na všech kontinentech

český lékař na telefonu 24/7

1,5 mil.

pojištěných klientů ročně

vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba

16 let

pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním

Asistenční služby jsou jednou z největších předností našeho pojištění. Aktivní asistenci pro Vás zajišťuje naše vlastní asistenční služba Euro-Center Prague. Česky hovořící operátoři jsou k dispozici na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a pomohou Vám v jakékoliv nouzové situaci během pobytu v zahraničí. Kontaktovat je můžete telefonicky na +420 221 860 606 nebo jednoduše přes úvodní stránku v mobilní aplikaci Moje Evropská.

Pomoc klientům přímo v turistických oblastech pomáhá zajišťovat naše celosvětová asistenční síť Euro-Center. Díky neustálému kontaktu s místními zdravotnickými zařízeními dohlíží na úroveň léčebné péče, může jim garantovat úhradu účtů apod.

Kdy se obrátit na asistenční službu?

Na asistenční službu se obraťte v jakékoli tísňové situaci vyžadující pomoc, např.:

 • Když potřebujete lékaře,
 • nelze-li zaplatit ošetření v hotovosti,
 • v případě hospitalizace nebo lékařského převozu,
 • při nehodě, 
 • před předčasným návratem do vlasti, 
 • při úmrtí spolucestujícího,
 • při ztrátě či odcizení zavazadel nebo cestovních dokladů,
 • v souvislosti s Vaší odpovědností za škodu.

S čím Vám naše asistence pomůže?

 • Poradí, jak postupovat při pojistné události,
 • zajistí, abyste byli v rukou kvalitních specialistů, a to kdekoli ve světě,
 • poskytnutím platební záruky Vás ušetří přímé platby za hospitalizaci či nákladné ošetření,
 • zajistí převoz do jiného zdravotnického zařízení a lékařský doprovod,
 • s využitím českého asistenčního lékaře sleduje Váš zdravotní stav,
 • zajistí přivolání blízké osoby z vlasti při Vaší delší hospitalizaci,
 • zajistí prodloužení pobytu v hotelu včetně stravování,
 • zorganizuje převoz zpět do vlasti či repatriaci ostatků,
 • zprostředkuje kontakt s rodinou ve vlasti,
 • potvrdí úhradu škody způsobené třetí osobě,
 • pomůže zajistit právního zástupce při způsobení škody.

Na co se Vás asistence zeptá?

 • Vaše jméno a datum narození,
 • co se stalo, případně jaké máte zdravotní problémy,
 • číslo pojistky,
 • místo a délku pobytu v zahraničí,
 • kontaktní telefonní číslo v místě nehody,
 • spojení na nemocnici a ošetřujícího lékaře.

Celosvětová síť Euro-Center