Nejčastější dotazy k cestovnímu pojištění

Jaký je územní rozsah pojištění do Evropy a do světa?
Pojištění si můžete sjednat pouze pro cesty z České republiky do zahraničí a vztahuje se vždy jen na události, ke kterým došlo v oblasti, pro niž bylo sjednáno (Evropa nebo svět). Zkontrolujte si proto, do kterého tarifu pojištění patří země, do které chcete cestovat!

Seznam zemí, které patří do tarifu Evropa a do tarifu svět

Jaká máte zvýhodnění pro děti?
Pro děti do 18 let poskytujeme 50% slevu na jednorázové pojištění SingleTrip nebo mohou být u celoročního pojištění MultiTrip zahrnuty ve zvýhodněném rodinném tarifu.

Od kolika let mne považujete za seniora?
Od dovršení 70 let. Do věku 69 let a 364 dní Vás pojistíme zcela standardně, po 70. narozeninách pro Vás máme upravenou variantu pojištění.

Pojistíte mne v těhotenství?
Ano, až do 2 měsíců před plánovaným termínem porodu Vám uhradíme také léčení či operaci vztahující se k těhotenství. Pojištění se vztahuje i na předčasný porod a péči o narozené dítě. Nesmíte však být na rizikovém těhotenství.

Mohu se pojistit, i když se dlouhodobě léčím?
Ano, můžete, pojištění platí i pro chronicky nemocné. Podmínkou ale je, aby byl Váš zdravotní stav 6 měsíců před plánovaným odjezdem stabilizovaný, tedy aby onemocnění nezpůsobilo zdravotní komplikace, změnu léků nebo léčebného režimu.

Co je to spoluúčast?
Spoluúčast je konkrétní částka nebo procentuální výše, kterou se podílíte na každé vyplacené škodě. Například při škodě 10 000 Kč a 20% spoluúčasti Vám vyplatíme 8 000 Kč. Při sjednání pojištění si můžete zvolit, zda chcete variantu se spoluúčastí nebo bez ní.

Musím u lékaře něco platit?
Když potřebujete lékaře, kontaktujte nejprve naši asistenční službu, která Vám doporučí vhodné zdravotní zařízení. V naší síti partnerských klinik nebudete většinou platit nic. V ostatních zařízeních zaplaťte nejvýše částku odpovídající 150 €, kterou Vám proplatíme po návratu do vlasti. Před úhradou vyšší částky neprodleně informujte naši asistenční službu.

Uhradíte mi cestu k doktorovi taxíkem?
Pro pomoc v tísňové situaci se co nejdříve obraťte na naši asistenční službu. Pokud to bude situace vyžadovat, uhradíme Vám i náklady na taxi službu.

Zaplatíte mi i letecký převoz do nemocnice?
Ano, v případě tísňové situace Vám z pojištění uhradíme i letecký převoz. Ten zajišťuje naše asistenční služba, proto ji v dané situaci co nejdříve kontaktujte.

Je pojištěn zásah horské služby nebo záchranářů?
Ano, zásah horské služby nebo záchranářů v tísňové situaci hrazen je. To neplatí pro mimořádné pátrací akce v odlehlých místech či v extrémních podmínkách (např. v povstaleckých oblastech, na širém moři atd.).

Jsou pojištěna má zavazadla?
Ano. Škodu na osobních věcech (zavazadlech) Vám uhradíme, pokud k ní dojde živelní událostí, krádeží s překonanou překážkou, loupeží, dopravní nehodou či při přepravě leteckým dopravcem. Jednotlivou věc nahradíme až do výše 50 % z limitu pojistného plnění, při krádeži z vozidla až do 25 % limitu.

Které sporty obsahuje moje pojištění?
Vaše cestovní pojištění se vždy vztahuje na běžné rekreační a plážové sporty a pobyt či pohyb v nadmořské výšce do 3 500 m n. m.

Seznam konkrétních sportů

Je v mém pojištění zahrnuto i lyžování?
Do základního pojištění nebo jeho rozšíření mohou být zahrnuty také zimní sporty na vyznačených trasách a místech k tomu určených do 3 500 m n. m. V tabulce limitů pojistného plnění zjistíte, zda Vámi zvolená varianta pojištění obsahuje i zimní sporty.

Jsem pojištěn/a, když někoho srazím na sjezdovce?
Ano, musíte ale mít sjednánu variantu pojištění, která zahrnuje i zimní sporty. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škody, které neúmyslně způsobíte někomu jinému. Nezapomeňte vždy kontaktovat asistenční službu.

K čemu slouží pojištění storna?
Pojištění storna je určeno pro případ, že budete muset letenku, ubytování nebo zájezd náhle zrušit. Důvodem může být např. Vaše vážné akutní onemocnění či úraz vyžadující hospitalizaci, úmrtí nejbližšího příbuzného či rozsáhlé poškození Vašeho bydliště. Podle zvolené varianty storna je spoluúčast ze stornopoplatků nulová nebo 20%.

Jak si můžu koupit pojištění storna?
Pojištění storna si můžete sjednat ve dvou variantách - Storno a Storno Plus. Varianta Storno Plus zahrnuje více důvodů pro storno a širší okruh osob. Při zakoupení pojištění storna k našemu cestovnímu pojištění ho od nás máte o 1, resp. 2 % levněji. Sjednat si ho můžete do 3 pracovních dní po uhrazení či objednání první cestovní služby. Když zájezd či službu související s Vaší cestou hradíte nebo objednáváte méně než 15 dní před datem odjezdu, musíte pojištění storna sjednat v den objednání.

Už v základu celoročního pojištění MultiTrip je pojištění storna s limitem 10–30 tis. Kč. Může se ale stát, že pojedete na dražší dovolenou nebo si limit během roku vyčerpáte. Pro tuto konkrétní cestu si včas sjednejte jednorázové pojištění storna, které od nás máte o téměř 30 % levněji (5 % z ceny služeb místo běžných 7 %). Až budete znát cenu a termín své cesty, pojistěte se on-line nebo se na nás obraťte, rádi Vám pomůžeme.

Platí mé pojištění i na služební cesty?
Ano, postaráme se o Vás, ať už jste do zahraničí vyrazili soukromě nebo kvůli pracovním povinnostem.

Uhradíte mi škody způsobené terorismem?
Ano, pojištění léčebných výloh, asistenční služby, pojištění úrazu či osobních věcí se vztahují i na události vzniklé z důvodu terorismu.

Vztahuje se mé pojištění i na nebezpečné oblasti?
Prověřte si na našich webových stránkách nebo v naší mobilní aplikaci, zda se země, kam cestujete, aktuálně nenachází na seznamu rizikových nebo válečných oblastí. Na tuto cestu by se totiž pojistná ochrana vůbec nevztahovala (válečné zóny) anebo bychom Vám mohli pojistné plnění odmítnout (rizikové zóny).

Co když nestihnu přijet včas na letiště kvůli dopravní nehodě?
Když nestihnete odlet/odjezd dopravního prostředku, kterým jste měl/a cestovat do zahraničí nebo zpět do vlasti kvůli Vaší dopravní nehodě, zrušení nebo zkrácení linek veřejné dopravy, zaplatíme Vám mimořádné výlohy na dopravu do místa, kde budete moci v cestě pokračovat. Musíte mít ale sjednáno pojištění SingleTrip Premium nebo variantu MultiTrip Premium (celoroční).

Obsahuje mé pojištění i zpoždění letadla?
Toto pojištění obsahuje pouze celoroční pojištění MultiTrip ve variantě Premium. Pokud má dopravní prostředek, kterým jste měl/a cestovat, zpoždění delší než 6 hodin, zaplatíme Vám kompenzaci do výše sjednaného limitu. To se netýká nepravidelných (charterových) leteckých linek nebo předem ohlášených stávek.

 

Nenašli jste odpověď na Váš dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám odpovíme na jakoukoliv otázku.