Rizikové oblasti

Zjistěte, jaká je bezpečnostní situace v zemi, do které cestujete

pojištění léčebných výloh i na nemoc COVID-19

1,2 mil.

pojištěných klientů ročně

vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba

16 let

pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním

Oblasti uvedené v tomto seznamu jsou místa, kde je zhoršená bezpečnostní situace. Doporučujeme Vám zvážit okolnosti či nutnost cestování do těchto míst. Na cesty do těchto oblastí se buď pojistná ochrana vůbec nevztahuje (válečné zóny) anebo v nich existuje zvýšené riziko vzniku škod, kdy jsme oprávněni na základě našich pojistných podmínek odmítnout pojistné plnění.

Tento seznam je pravidelně aktualizován a veškeré změny od posledního vydání jsou vyznačeny na titulní straně.

Podrobnější informace o bezpečnostní situaci v jednotlivých zemích a aktuální varování najdete na stránkách Ministerstva zahraničí ČR.

Firmy a instituce, které u nás mají sjednáno dlouhodobé pojištění pracovních cest a potřebují své pracovníky nezbytně vyslat do některé z rizikových oblastí, nás mohou kontaktovat telefonicky na 221 860 850 nebo e-mailem na firemni@ERVpojistovna.cz. Připravíme Vám smlouvu na speciální pojištění RiskPlus pro každou jednotlivou cestu za zvláštních podmínek.