ETICS, ITP

Pojistná řešení pro subjekty podnikající v cestovním ruchu

český lékař na telefonu 24/7

1,5 mil.

pojištěných klientů ročně

vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba

16 let

pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním

Pojistná řešení pro subjekty podnikající v cestovním ruchu

Společnost Etics ITP s.r.o. je pojišťovací makléř ve 100% vlastnictví ERV Evropské pojišťovny založený naší mezinárodní skupinou na českém trhu. Jako společnost patřící do skupiny největší světové zajišťovny Munich Re úzce spolupracuje se zahraničními společnostmi, které se specializují na vytváření komplexních pojistných programů pro cestovní ruch.

European Travel Insurance Consulting & Services, International Travel Protection

Pro IATA agentury prodávající letenky ETICS zajišťuje veškerý servis spojený s požadavky asociace IATA. Jedná se zejména o získání požadované garance (financial security) a zajištění veškeré komunikace s Asociací. 

 S cílem zastřešit pojištění všech rizik spojených s podnikáním cestovních kanceláří a agentur v odvětví cestovního ruchu ETICS zajišťuje zejména:

  • Pojištění majetku a odpovědnosti
  • Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli
  • Pojištění vozidel a dopravních prostředků

V rámci mezinárodní skupiny ETICS zpracovává pro přední evropské zajistitele analýzy bonity a finančního zdraví pojišťovaných subjektů.

ETICS je dle zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí, který vede Česká národní banka, v postavení pojišťovacího agenta, pojišťovacího makléře a samostatného likvidátora pojistných událostí.

ETICS je členem Asociace cestovních kanceláří (ACK) a Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (ACČKA).

Naši partneři