Informace o pojistiteli

1. Pojistitel

ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8, Česká republika, IČ 49240196, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969

2. Představenstvo

Ing. Libor Dvořák, nar. 30. 3. 1975, Pod Přerovskou cestou 1952, 250 88 Čelákovice
Ing. Štěpán Landík, nar. 29. 4. 1975, Na valech 279/20, Hradčany, 160 00 Praha 6

3. Dozorčí rada

Christof Flosbach (předseda), nar. 24. 11. 1980, 51399 Burscheid, Benninghausen 75, Spolková republika Německo
Mag. Wolfgang Lackner (místopředseda), nar. 28. 12. 1965, A-1030 Vídeň, Steingasse 6/42, Rakouská republika
Dr. Oliver Alexander Wild, nar. 21. 10. 1971, 80799 Mnichov, Georgenstraße 78, Spolková republika Německo
Dozorčí rada vykonává rovněž funkce výboru pro audit.

4. Dohled v pojišťovnictví

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

5. Příslušnost ke koncernu

ERV Evropská pojišťovna patří do skupiny ERGO a jejím prostřednictvím do koncernu Munich Re, jedné z vedoucích světových zajišťoven.

6. Oznamování nelegální činnosti (whistleblowing)

Oznamování případného protiprávního jednání zaměstnanců ERV Evropské pojišťovny, jako např. podvod, uplácení, falšování finančních údajů, porušování sankcí, legalizace výnosů z trestné činnosti apod., je třetím stranám umožněno přes osobu pověřenou výkonem funkce Compliance. V případě potřeby přímého spojení se skupinou ERGO, prosím využijte tohoto komunikačního kanálu https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=5ERGO15.

7. Kde a jak si můžete stěžovat

Svou stížnost nám sdělte způsobem, který Vám nejvíce vyhovuje:

  • Emailem na klient@ERVpojistovna.cz.
  • Dopisem na adresu ERV Evropská pojišťovna, a. s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Česká republika.
  • Telefonicky na +420 221 860 860.

Se stížností se můžete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 224 411 111.

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů můžete kontaktovat:

  • Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, tel.: +420 602 273 096, www.ombudsmancap.cz,
  • Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: +420 296 366 360, www.coi.cz.

Informace o činnosti pojišťovny