Informace o pojistiteli

1. Pojistitel

ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8, Česká republika, IČ 49240196, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969

2. Představenstvo

JUDr. Vladimír Krajíček (předseda), nar. 16. 1. 1959, Na hřebenech I 1149/1, Podolí, 147 00 Praha 4
Ing. Libor Dvořák, nar. 30. 3. 1975, Pod Přerovskou cestou 1952, 250 88 Čelákovice
Ing. Štěpán Landík, nar. 29. 4. 1975, Na valech 279/20, Hradčany, 160 00 Praha 6

3. Dozorčí rada

Richard Gustav Johann Bader (předseda), nar. 10. 10. 1967, 85604 Zorneding, An der Flur 21, Germany
Mag. Wolfgang Lackner (místopředseda), nar. 28. 12. 1965, A-1030 Vídeň, Steingasse 6/42, Austria
Dr. Oliver Alexander Wild, nar. 21. 10. 1971, 80799 Mnichov, Georgenstraße 78, Germany
Dozorčí rada vykonává rovněž funkce výboru pro audit.

4. Dohled v pojišťovnictví

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

5. Příslušnost ke koncernu

ERV Evropská pojišťovna patří do skupiny ERGO a jejím prostřednictvím do koncernu Munich Re, jedné z vedoucích světových zajišťoven.

Informace o činnosti pojišťovny