Informace o pojistiteli

1. Pojistitel

ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8, Česká republika, IČ 49240196, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969

2. Představenstvo

JUDr. Vladimír Krajíček - předseda
Mgr. Ondřej Rušikvas
Ing. Libor Dvořák
Ing. Štěpán Landík

3. Dozorčí rada

Richard Bader - předseda
Wolfgang Lackner - místopředseda
Gabriele Bayer - členka
Dozorčí rada vykonává rovněž funkce výboru pro audit.

4. Dohled v pojišťovnictví

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

5. Příslušnost ke koncernu

ERV Evropská pojišťovna patří do skupiny ERGO a jejím prostřednictvím do koncernu Munich Re, jedné z vedoucích světových zajišťoven.

Informace o činnosti pojišťovny