Informace o pojistiteli

1. Pojistitel

ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8, Česká republika, IČ 49240196, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969

2. Představenstvo

Ing. Libor Dvořák, nar. 30. 3. 1975, Pod Přerovskou cestou 1952, 250 88 Čelákovice
Ing. Štěpán Landík, nar. 29. 4. 1975, Na valech 279/20, Hradčany, 160 00 Praha 6

3. Dozorčí rada

Jens Gruss (předseda), nar. 17. 5. 1969,  814 77 Mnichov, Olivierstraße 7, Spolková republika Německo
Christof Flosbach, nar. 24. 11. 1980, 513 99 Burscheid, Benninghausen 75, Spolková republika Německo
Dr. Oliver Alexander Wild, nar. 21. 10. 1971, 807 99 Mnichov, Georgenstraße 78, Spolková republika Německo
Dozorčí rada vykonává rovněž funkce výboru pro audit.

4. Dohled v pojišťovnictví

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

5. Příslušnost ke koncernu

ERV Evropská pojišťovna patří do skupiny ERGO a jejím prostřednictvím do koncernu Munich Re, jedné z vedoucích světových zajišťoven.

6. Oznamování nelegální činnosti (whistleblowing)

Oznamování případného protiprávního jednání zaměstnanců ERV Evropské pojišťovny, jako např. podvod, uplácení, falšování finančních údajů, porušování sankcí, legalizace výnosů z trestné činnosti apod., je třetím stranám umožněno přes osobu pověřenou výkonem funkce Compliance. V případě potřeby přímého spojení se skupinou ERGO, prosím využijte tohoto komunikačního kanálu https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=5ERGO15.

7. Kde a jak si můžete stěžovat

Svou stížnost nám sdělte způsobem, který Vám nejvíce vyhovuje:

  • Emailem na klient@ERVpojistovna.cz.
  • Dopisem na adresu ERV Evropská pojišťovna, a. s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Česká republika.
  • Telefonicky na +420 221 860 860.

Se stížností se můžete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 224 411 111.

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů můžete kontaktovat:

  • Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, tel.: +420 602 273 096, www.ombudsmancap.cz,
  • Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: +420 296 366 360, www.coi.cz.

Informace o činnosti pojišťovny

Výroční zprávy

Aktuální informace podle vyhlášky ČNB č. 306/2016 Sb. a ZOK

Zpráva o solventnosti a finanční situaci