Informace o pojistiteli

1. Pojistitel

ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8, Česká republika, IČ 49240196, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969

2. Představenstvo

Ing. Libor Dvořák, nar. 30. 3. 1975, Pod Přerovskou cestou 1952, 250 88 Čelákovice
Ing. Štěpán Landík, nar. 29. 4. 1975, Na valech 279/20, Hradčany, 160 00 Praha 6

3. Dozorčí rada

Jens Gruss (předseda), nar. 17. 5. 1969,  814 77 Mnichov, Olivierstraße 7, Spolková republika Německo
Anja Berner, nar. 12. 7. 1974, 807 98 Mnichov, Adelheidstrasse 11, Spolková republika Německo
Christine Voss, nar. 2. 6. 1983, 817 39 Mnichov, Rübezahlstrasse 70, Spolková republika Německo
Richard Gustav Johann Bader, nar. 10. 10. 1967, 856 04 Zorneding, An der Flur 21, Spolková republika Německo
Dozorčí rada vykonává rovněž funkce výboru pro audit.

4. Dohled v pojišťovnictví

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

5. Příslušnost ke koncernu

ERV Evropská pojišťovna patří do skupiny ERGO a jejím prostřednictvím do koncernu Munich Re, jedné z vedoucích světových zajišťoven.

6. Oznamování protiprávního jednání („Whistleblowing“)

K oznamování případného protiprávního jednání zaměstnanců ERV Evropské pojišťovny je možné využít vnitřní oznamovací systém.

Oznámení lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému podat:

1) Elektronicky prostřednictvím e-mailu ooz@ervpojistovna.cz
2) Poštou na adresu ERV Evropská pojišťovna, a. s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín. Písemnost musí být v obálce, která bude označena slovy „Neotvírat – Whistleblowing“ a adresována k rukám vedoucího právního oddělení.
3) Osobně po předchozí domluvě s příslušnou osobou. Pro sjednání osobní schůzky využijte kontaktní údaje níže.
4) Ústně, kdy toto ústní podání lze podat pouze osobně po předchozí domluvě s příslušnou osobou. Pro sjednání osobní schůzky využijte kontaktní údaje níže.

K podání oznámení je také možné využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti.

Vnitřní oznamovací systém slouží pro podání oznámení o podezření na protiprávní jednání pouze ze strany osob, které pro pojišťovnu vykonávají práci či obdobnou činnost. V případě jiných stížností prosím kontaktuje naše klientské centrum.

Kontaktní údaje příslušné osoby

Příslušnou osobou určenou pro přijímání a prošetřování oznámení je:
Vedoucí právního oddělení
Tel: +420 221 860 182
e-mail: ooz@ervpojistovna.cz
adresa: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín

7. Kde a jak si můžete stěžovat

Svou stížnost nám sdělte způsobem, který Vám nejvíce vyhovuje:

  • Emailem na klient@ERVpojistovna.cz.
  • Dopisem na adresu ERV Evropská pojišťovna, a. s., Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Česká republika.
  • Telefonicky na +420 221 860 860.

Se stížností se můžete obrátit také na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 224 411 111.

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů můžete kontaktovat:

  • Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, tel.: +420 602 273 096, www.ombudsmancap.cz,
  • Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: +420 296 366 360, www.coi.cz.

Informace o činnosti pojišťovny

Výroční zprávy

Aktuální informace podle vyhlášky ČNB č. 306/2016 Sb. a ZOK

Zpráva o solventnosti a finanční situaci