Pojištění pro CK

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu

český lékař na telefonu 24/7

1,5 mil.

pojištěných klientů ročně

vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba

16 let

pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu (ITQ Standard)

Pořadatel zájezdu odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy o zájezdu bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny přímo cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu (§ 2537 a násl. NOZ).

Pojištění profesní odpovědnosti tzv. ITQ Standard (International Travel Quality) pomáhá cestovním kancelářím řešit reklamace jejich služeb. ERV Evropská poskytuje cestovním kancelářím kvalifikované právní posouzení nároků klienta včetně vyhotovení písemného stanoviska. Cílem je narovnání vztahu mezi cestovní kanceláří a nespokojeným klientem. Tímto ERV Evropská pomáhá cestovním kancelářím předcházet nákladným soudním sporům.  

V případě doloženého pochybení cestovní kanceláře má zákazník nárok na finanční kompenzaci dle tabulky ITQ Standardu, která garantuje všem klientům transparentní a jednotný přístup k řešení reklamací. Udává, kolik procent z ceny zájezdu může zákazník požadovat od cestovní kanceláře nazpět za nedostatky týkající se ubytování, stravování, dopravy, služeb atd.

Díky tabulce ITQ Standardu se mohou klienti stejně jako cestovní kanceláře snadno orientovat v oprávněnosti nároků a požadavků vyplývajících z reklamací. ITQ Standard současně zohledňuje nároky klientů za újmu za narušení dovolené (§2543 NOZ). 

Tabulka ITQ Standardu

Seznam pojištěných CK

Jak pojištění sjednat?
Potřebujete-li poradit, připravit nabídku, objednat materiály či máte-li připomínky k našim službám, neváhejte nás kontaktovat.

Naši partneři