český lékař na telefonu 24/7

1,5 mil.

pojištěných klientů ročně

vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba

16 let

pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním

Historie

První specializovaná cestovní pojišťovna vznikla v roce 1907 v Budapešti, když si obchodník Max von Engel na cestě vlakem všiml, jak jiskry z komína parní lokomotivy zapálily na nástupišti v Luzernu zavazadla připravená k přepravě a napadlo ho řešit obdobné případy pojištěním.

O 13 let později, v roce 1920 byla založena sesterská Evropská akciová společnost pro pojišťování nákladů a cestovních zavazadel v Praze. Ta byla v roce 1947 na základě dekretu prezidenta republiky společně s většinou dalších pojišťoven znárodněna a její závazky převzala nově zřízená První československá pojišťovna – národní podnik.

Na tradici československé společnosti z roku 1920 navázala až přední dánská specializovaná pojišťovna Europaeiske Rejseforsikring, která v roce 1992 založila Evropskou cestovní pojišťovnu. Ta byla hned o rok později přijata jako první z bývalého východního bloku do prestižní Mezinárodní asociace evropských cestovních pojišťoven (ETIG). V roce 1995 se akcionáři ECP staly také německé a rakouské pojišťovny Europäische Reiseversicherung a majoritním vlastníkem Evropské se tak stala největší světová zajišťovna Munich Re.

V roce 2002 jsme v Praze založili vlastní asistenční centrálu EUROALARM, která dodnes poskytuje pod jménem Euro-Center Prague asistenční služby nejen českým, ale i slovenským, polským a dalším evropským klientům.

V roce 2006 vznikla naše dceřiná společnost Etics ITP, která je pojišťovacím zprostředkovatelem a samostatným likvidátorem pojistných událostí.

Abychom zdůraznili naši příslušnost k mezinárodní skupině mateřské společnosti ERV (Europäische Reiseversicherung), přejmenovali jsme se v roce 2014 na ERV Evropskou pojišťovnu.

Výsledky hospodaření

Již několik let patříme mezi TOP 3 pojišťovny v ČR nabízející cestovní pojištění a naše pozice je každým rokem silnější. Jako jediní specialisté na trhu se snažíme vést veřejnost k pochopení nutnosti a výhodnosti sjednávání kvalitního cestovního pojištění.

Aktuální výsledky hospodaření naleznete na stránce povinné informace v sekci výroční zprávy.