Češi si na horách rádi dopřejí alkohol, v zahraničí jsou zákony na sjezdovkách přísnější

Praha, 9. 3. 2023 - Z průzkumu agentury NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu vyplývá, že Čechům pití alkoholu na sjezdovkách není cizí. Na svahu se ho napije téměř čtvrtina žen, mužů dokonce až 39 %. Polovina lyžařů, kteří si dopřejí na sjezdovce alkohol, jsou lidé nad 55 let. Francie alkohol na sjezdovce netoleruje vůbec, ostatní státy jsou o poznání benevolentnější. 

Ve Francii bez alkoholu, v Itálii jedno bombardino

Francie má, jako jedna z mála zemí, při lyžování nulovou toleranci alkoholu. Při zavinění jakékoliv nehody je lyžař, u kterého se zjistí byť zanedbatelné množství alkoholu v krvi, automaticky považován za viníka nehody. Obrovským strašákem je tučná pokuta, která se může vyšplhat až do výše 15 000 EUR. V krajních případech může jít až o rok vězení.

Mírnější pravidla mají v Itálii. Tam se na sjezdovce toleruje 0,5 promile alkoholu. Pokud se u lyžařů z krve zjistí vyšší množství než je tolerováno, hrozí pokuta v rozmezí 250 a 1 000 EUR. Při překročení 0,8 promile alkoholu v krvi se pak jedná dokonce o trestný čin.

U nás, v Rakousku, Švýcarsku a Slovinsku popíjet s rozvahou

Lyžařům ve Slovinsku pití alkoholu omezeno není. Tamní policisté mají ovšem právo podrobit lyžaře dechové zkoušce a dle jejich vlastní úvahy rozhodnout o odebrání skipasu či udělení pokuty. „Ve Švýcarsku nebo v Rakousku vám po nevhodném chování pod vlivem omamné látky může být odebrán skipas bez nároku na jeho náhradu a můžete být vykázán ze sjezdovky,“ varuje Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

Slovenské a české zákony jsou vůči lyžařům a snowboardistům o poznání benevolentnější. Na alkohol se zde nevztahují žádná omezení. Určitě je ale důležité, aby si každý lyžař před požitím jakéhokoliv alkoholického nápoje uvědomil případná rizika a zvážil, zda svou jízdou nebude ohrožovat sám sebe ani ostatní lyžaře. Především při určování viníka srážek by alkohol mohl způsobit problém i v našich zemích.

Pod vlivem alkoholu dochází k častějším úrazům

Podle průzkumu Britské pojišťovny Direct Line je o 43 % vyšší pravděpodobnost, že se pod vlivem alkoholu stanete účastníkem nehody. V takovém případě může pojišťovna odmítnout nebo krátit pojistné plnění, zvláště v případě požití většího množství alkoholu. „ERV Evropská pojišťovna je vůči nižšímu množství alkoholu shovívavá. Přítomnost alkoholu při vzniklé škodě však můžeme zohlednit hlavně v případech, kdy je o něm veden záznam v dokumentaci policií nebo ošetřujícím lékařem,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

 

Vlastimil Divoký
Manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny