50 000

Kč limit na opravu a odtah vozidla

po celé Evropě

24/7

dostupnost naší technické asistence

pro vlastní i pronajeté auto

Spolehlivé pojištění na cesty autem - autoasistence

Zajistíme opravu Vašeho auta na místě či v partnerském servisu, případně odtah do servisu v ČR. Při delší opravě Vám zajistíme náhradní ubytování a dopravu.

Mohu si zakoupit připojištění až po sjednání smlouvy?

Ano, připojištění vám můžeme ke smlouvě přidat, ale pouze v případě, že jste ještě neodcestovali. Stačí napsat na naše klientské centrum (klient@ervpojistovna.cz), kde vám připraví platební údaje k vámi vybraným připojištěním.

Podrobný popis připojištění Cesty autem

Jak funguje pojištění Cesty autem - autoasistence?

Ať už při svých cestách z České republiky využijete vlastní nebo v zahraničí pronajaté vozidlo, mohou nastat situace, kdy oceníte právě toto pojištění.

Zajistíme, aby Vám technická asistence poskytla nezbytné informace související s Vaší cestou autem např. dopravní informace vyhledání kontaktů (servisy, čerpací  stanice, dobíjecí stanice, policejní stanice atp.). Jsme schopni Vám také zajistit tlumočení či technickou pomoc po telefonu.

Když nastane škodní událost spojená s Vaším vozidlem, neprodleně nám to nahlaste, abychom Vám mohli poradit jak nejlépe postupovat, rozhodnout o způsobu řešení technické asistence či co nejrychleji vyslat zásahové vozidlo. V opačném případě Vám můžeme přiměřeně snížit pojistné plnění.

Co Vám uhradímeLimit
Oprava a odtah vozidla50 000 Kč
Náhradní doprava a ubytování20 000 Kč - 2000 Kč/osoba/noc
Spoluúčast při nehodě pronajatého vozidla5 000 Kč

V případě krádeže vozidla, ztrátě či krádeže registrační značky neprodleně kontaktujte místní policii a asistenční službu. Při hlášení škody nám předložte účet za odtah, policejní protokol, účty za ubytování, smlouvu s půjčovnou o nájmu vozidla zahraničí, doklad o pojištění pronajatého vozidla, doklad o zaplacení spoluúčasti atd. Zároveň nám dodejte jakékoli další dokumenty, které si od Vás vyžádáme.

Kromě spoluúčasti u pronajatého vozidla se pojištění vztahuje na vozidlo, které vlastníte nebo oprávněně užíváte. Náklady za náhradní dopravu či ubytování Vám uhradíme do výše uvedené v tabulce limitů pojistného plnění. Limity uvedené v tabulce se vztahují vždy na jedno vozidlo, nezávisle na tom, kolik v něm cestuje osob.

Pro pojištění Cesty autem znamená "Evropa" státy nacházející se na geografickém území Evropy s výjimkou České republiky, Ruska, Běloruska, Krymské autonomní republiky, Turecka a území ve válečném stavu.

Oprava, odtah a náhradní vozidlo

1. Pokud se Vaše vozidlo stane nepojízdným, zajistíme
1.1 výjezd servisního technika na místo události,
1.2 nebo nebude-li možné vozidlo opravit na místě do 1 hodiny od příjezdu servisního technika, zorganizujeme a uhradíme odtah vozidla do partnerského servisu odtahové služby.
1.3 Uhradíme náklady za opravu vozidla na místě nebo v partnerském servisu odtahové služby v rámci dostupných možností servisního technika, avšak nejvýše v délce 4 hodin.
1.4 Cenu náhradních dílů a kapalin si hradíte Vy.
1.5 Při neopravitelném defektu pneumatiky Vám uhradíme nákup nové či použité pneumatiky na dojezd až do výše 4 000 Kč.
2. Pokud není možné opravit Vaše vozidlo na místě nebo v partnerském servisu odtahové služby
2.1 zorganizujeme a uhradíme jeho odtah do nejbližšího servisu, maximálně však do vzdálenosti 100 km od místa události,
2.2 nejpozději do 14 dní od nahlášení události zorganizujeme a uhradíme dálkový odtah až do servisu v místě Vašeho bydliště, a to za předpokladu, že Vaše vozidlo není možné zpojízdnit do 24 hodin od nahlášení události a pokud je zůstatková hodnota vozidla vyšší než cena dálkového odtahu.
2.3 Když není možná oprava Vašeho vozidla, zorganizujeme a uhradíme náklady na jeho úschovu, maximálně však po dobu 14 dní.
3. Pokud není možné zpojízdnit Vaše vozidlo do 24 hodin od nahlášení události, zorganizujeme a uhradíme zapůjčení náhradního vozidla, maximálně po dobu opravy, nejvýše však na 5 dní nebo do konce trvání pojištění.
3.1 Uhradíme za Vás náklady na přistavení, zapůjčení a rovněž na odstavení náhradního vozidla ve vlasti nebo státu, kde bylo náhradní vozidlo poskytnuto. Náklady na palivo, čištění vozidla, škody na náhradním vozidle a příplatky za nadstandardní výbavu (GPS, atp.) hradíte Vy. Náhradní vozidlo je zapůjčeno podle aktuálních možností, preferovaně ve stejné kategorii, jako je Vaše vozidlo.
3.2 Nárok na zapůjčení náhradního vozidla Vám nevzniká, pokud jste využili náhradní dopravu do místa bydliště.

Náhradní doprava a ubytování

1. Pokud není možné opravit Vaše vozidlo do 4 hodin od nahlášení události
1.1 zajistíme a uhradíme Vám ubytování v ubytovacím zařízení maximálně na 3 noci, přičemž náklady na ubytování za jednu noc nesmí přesáhnout částku 2.000 Kč na osobu, nebo
1.2 zorganizujeme a uhradíme náklady na cestu do vlasti z místa události nebo do místa plánovaného pobytu v zahraničí vlakem, autobusem či zajištěním náhradního vozidla.
2. Pokud jste opravené nebo nalezené vozidlo zanechali v zahraničí z důvodu Vašeho návratu do místa bydliště, zorganizujeme a uhradíme náklady za jednu osobu na vyzvednutí opraveného vozidla vlakem či autobusem.
3. Nárok na náhradní dopravu Vám nevzniká, pokud jste využili zapůjčení náhradního vozidla.

Spoluúčast u pronajatého vozidla

1. Když způsobíte vozidlem pronajatým v zahraničí dopravní nehodu, uhradíme Vám spoluúčast, kterou se podílíte na vzniklé škodě.

Na co se pojištění nevztahuje

1. Nárok na asistenční služby Vám nevzniká pokud
1.1 bylo vozidlo poškozeno Vaším úmyslným jednáním,
1.2 bylo vozidlo na začátku cesty ve stavu nezpůsobilém k provozu na pozemních komunikacích,
1.3 bylo vozidlo použito při závodech nebo soutěži jakéhokoliv druhu včetně přípravy na soutěž či závod.
2. Za nepojízdnost vozidla se nepovažuje
2.1 svítící žlutá/oranžová kontrolka na přístrojové desce,
2.2 nutnost pravidelné výměny dílů, hmot a doplňků,
2.3 periodická či jiná údržba nebo prohlídka,
2.4 nedostatek v povinné výbavě a příslušenství,
2.5 nemožnost disponovat se svým pojízdným vozidlem s výjimkou, kdy je vozidlo odcizeno třetí osobou.