Domácí mazlíčci

Bude se hodit v případě, kdy na cesty vyrážíte se svým domácím mazlíčkem

pojistíme psi, kočky a fretky

3

měsíce a starší

když zvíře způsobí škodu někomu jinému

když zvíře náhle akutně onemocní či utrpí úraz

Domácí mazlíčci

Toto pojištění využijete v situacích, kdy na cesty vyrážíte se svým
psem, kočkou a nebo fretkou, kteří mají pas zvířete.

Mohu si zakoupit připojištění až po sjednání smlouvy?

Ano, můžeme vám ho ke smlouvě přidat, ale pouze v případě, že jste ještě neodcestovali. Stačí napsat na naše klientské centrum (klient@ervpojistovna.cz), kde vám připraví platební údaje k vámi vybraným připojištěním.

Podrobný popis připojištění Domácí mazlíčci

Musíte být vlastníkem zvířete nebo s vlastníkem žít ve společné domácnosti.

Pojistíme zvíře starší tří měsíců, identifikované mikročipem nebo tetováním a očkované proti vzteklině. Zvíře také musí splňovat dodatečné požadavky a omezení pro vstup na území státu, přes který a do kterého cestujete.

Když cestujete s více zvířaty, sjednejte si pojištění pro každé z nich.

Při jakékoli škodní události nejprve kontaktujte naši asistenční službu. V opačném případě Vám můžeme odmítnout pojistné plnění.

Když Vaše zvíře způsobí škodu někomu jinému, sdělte nám okolnosti případu, uveďte jména a adresy poškozených a případných svědků, předložte jejich písemná prohlášení a policejní protokol. Svou odpovědnost za škodu bez našeho souhlasu neuznávejte a vzniklou škodu poškozenému neplaťte ani částečně. Za žádných okolností nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nerozumíte.

Při hlášení škody nám předložte účet za veterinární péči, zprávu veterinárního lékaře a jakékoli další dokumenty, které si od Vás vyžádáme.

1) Ošetření

Pojištění se vztahuje pouze na nutnou veterinární péči poskytovanou oprávněným zdravotnickým personálem, která stabilizuje stav Vašeho zvířete natolik, že můžete pokračovat v cestě nebo se vrátit do vlasti.

Když během cesty Vaše zvíře náhle akutně onemocní či utrpí úraz, uhradíme Vám obvyklé, odpovídající a přiměřené výlohy na:

 • veterinární vyšetření
 • léčení či chirurgický zákrok
 • poplatky za návštěvu veterinárního lékaře
 • předepsaná léčiva a ostatní veterinární přípravky
 • obvazové materiály
 • použití prostředků veterinární techniky
 • nutné utracení nebo spojené s úhynem.

2) Odpovědnost za škodu

Uhradíme za Vás škodu, kterou Vaše zvíře způsobilo během cesty někomu jinému a za kterou podle právních předpisů příslušné země odpovídáte.

Oprávněným veterinárním personálem, který léčí Vaše zvíře, nesmíte být Vy, Váš příbuzný nebo osoba blízká.

Nejsme také povinni platit škody způsobené volně pobíhajícím zvířetem ponechaným bez Vašeho dohledu.

Na co se pojištění nevztahuje?
 

Nejsme povinni platit léčení zvířete:

 • po návratu do vlasti
 • léčení, které lze podle veterinárního lékaře odložit až do Vašeho návratu do vlasti
 • preventivní či kontrolní vyšetření včetně očkování s výjimkou nařízeného ochranného očkování
 • léčení, za jehož účelem jste cestu uskutečnil/a
 • léčení či chirurgický zákrok související s onemocněním či poraněním, jež nastaly před odjezdem do zahraničí
 • chirurgický zákrok související s chronickým onemocněním či vrozenou vadou
 • pokračující léčbu stávající nemoci nebo poranění
 • veterinární výlohy v důsledku březosti.