Postoj ERV Evropské pojišťovny k omezení služeb
na Ukrajině, v Rusku a Bělorusku

ERV Evropská má omezené možnosti pomoci klientům, kteří mají problémy na území Ruské federace či Běloruska

Právě probíhající vojenská invaze Ruské federace na Ukrajině a s ní související mezinárodní sankce výrazně ovlivňují platnost cestovního pojištění a naše možnosti pomoci klientům, kteří mají zdravotní či jiné problémy na území těchto států.

Rusko a Bělorusko na seznamu válečných zemí

Od 1. března 2022 jsou Ruská federace i Bělorusko označeny na našem Seznamu oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem jako válečné. Rusko je iniciátorem současné války, Bělorusko zase umožnilo útok ruských vojsk na Ukrajinu ze svého území a stalo se tak účastníkem konfliktu. Již od 13. 2. 2022 za válečnou oblast považujeme také Ukrajinu.

V neděli 27. 2. vydalo Ministerstvo zahraničí ČR důrazné varování před cestami na území Ruské federace Běloruska a vyzvalo občany ČR k opuštění obou zemí. Nadále Vám doporučujeme pravidelně sledovat informace o rizikovosti jednotlivých destinací na výše uvedených stránkách MZV ČR.

Na cesty do oblastí, které jsme označili za válečné nebo kam MZV či jiný orgán státní správy zakázaly cestovatse naše pojištění nevztahuje. Pokud jste již nyní v Rusku či Bělorusku, tj. vycestovali jste před přidáním obou zemí mezi válečné, platí naše pojištění pouze 14 dní, tj. do 13. 3. 2022. V případě nezbytných pracovních cest se obraťte na naše oddělení korporátního prodeje.

Uzavření vzdušeného prostoru

Vzdušný prostor celé Evropy a několika dalších zemí je pro letadla mířící z či do Ruské federace uzavřen. Podobné opatření se může brzy objevit také pro Bělorusko. Tato situace nám znemožňuje nebo alespoň velmi výrazně komplikuje leteckou repatriaci léčených či těžce zraněných klientů (vč. vyslání speciální letecké ambulance) do ČR. I nadále budeme dělat maximum pro poskytnutí co nejkvalitnějších služeb souvisejících s cestovním pojištěním, ale naše možnosti jsou nyní v Ruské federaci a Bělorusku velmi omezené.

Omezení plateb převodem

V rámci posledních sankcí uvalených na Rusko jsou omezeny platby bankovním převodem na účty některých bank. To se týká i platebních garancí a plateb za lékařská ošetření v tamních zdravotnických zařízeních. Každý případ budeme řešit individuálně, ale častěji mohou nastávat situace, kdy budete za ošetření či léčení platit ze svého a následně si vše necháte proplatit v rámci hlášení škody.

 

ERV Evropská pojišťovna, 1. 3. 2022