Krach CK

Informace pro klienty o postupu při krachu cestovní kanceláře

Co dělat při krachu cestovní kanceláře

1) Ověřte si u dané CK, na stránkách MMR nebo na našem webu, zda má u nás CK sjednáno pojištění pro případ úpadku.

2) Pokud jste v zahraničí, kontaktujte neprodleně naši asistenční službu Euro-Center na tel. +420 221 860 606. Komunikaci výrazně zjednoduší, když za skupinu lidí komunikuje pouze jeden člověk. Asistence zmapuje situaci a zjistí, kolik je v dané destinaci klientů, v jakém jsou stavu a které služby CK uhradila a které ne. Následně pak celou situaci řeší.

3) Uplatněte svůj nárok za neuskutečněnou nebo částečně uskutečněnou dovolenou přímo u nás, a to bezodkladně, nejpozději však do tří měsíců od zjištění úpadku CK.

4) Abychom Vám usnadnili vyřízení škody, připravili jsme pro vás jednoduchý online formulář.

5) K nahlášení škody budete potřebovat:

 - smlouvu o zájezdu uzavřenou s cestovní kanceláří,

 - doklad o uhrazení zálohy / plné ceny zájezdu,

 - doklady o uhrazení případných dodatečných výdajů spojených s pojistnou událostí, za něž požadujete plnění (výdaje na nezbytné náhradní ubytování a stravování v zahraničí, výdaje na zpáteční cestu do ČR.

6) Vzniklou škodu Vám můžeme vyplatit ve chvíli, kdy od CK dostaneme seznam všech klientů, kterým nebyla schopna dodat zakoupenou službu, a všichni klienti se nám přihlásí, abychom mohli stanovit vzniklou škodu.

7) Pro uznání škody je nutné, aby byl návrh na insolvenci, který na sebe CK podá, uznán soudem.

Na co se pojištění záruky pro případ úpadku CK vztahuje

Toto pojištění chrání zákazníky cestovních kanceláří v situacích, kdy nejsou schopny dostát svým závazkům z důvodu insolvence. Dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu je pojištění povinné pro všechny CK.

Pojištění se vztahuje na situace, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

 - Neposkytne zákazníkovi dopravu ze zahraničí do České republiky, pokud měla být součástí zájezdu.

 - Nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se neuskutečnil.

 - Nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se uskutečnil pouze částečně.