Praha, 14. 10. 2020 - Letošní pandemie koronaviru zapříčinila dramatický úbytek zahraničních pracovních cest. Podle informací ERV Evropské pojišťovny jich meziročně ubylo o 55 %. Největší pokles zaznamenaly cesty za účelem obchodních nebo manažerských jednání, které se nejrychleji přesunuly na úroveň konferenčních on-line schůzek. U manuálních pracovních cest došlo k pomalejšímu úbytku, jelikož nasmlouvané zakázky bylo nutné dokončit. Nejrychleji se k pracovním zahraničním cestám vrátily firmy zajišťující kamionovou dopravu či společnosti provozující privátní letadla.

Zatímco v prvních třech měsících letošního roku byl počet zahraničních pracovních cest shodný s loňským rokem, v dubnu nastal jejich dramatický propad o 75 %. Od května do července se pak tento druh cest téměř zastavil a do zahraničí pracovně vyrazila pouhá desetina lidí. Ačkoli od srpna došlo k výraznému oživení pracovních cest, bylo jich přesto uskutečněno o třetinu méně než ve stejném období loňského roku. 

„Největší pokles jsme zaznamenali u obchodních/manažerských jednání, ty šly první do on-linu, naopak manuální zakázky se zkrátka musely dokončit,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny. Zajímavostí byl také přístup jednotlivých firem z pohledu jejich vlastnictví. Americké a britské firmy většinou zrušily pracovní cesty až do konce roku. Evropské firmy včetně těch českých se snaží zajistit si ekonomické přežití. Aktuální situaci proto využívají k vyjednávání obchodů a připravují se na co nejrychlejší opětovné fungování v zahraničí. „Nejrychlejší návrat k pracovním zahraničním cestám již v období pandemie zaznamenaly firmy zajišťující kamionovou dopravu či společnosti provozující privátní letadla,“ říká Vlastimil Divoký a pokračuje: „Podobně jsou na tom specializované firmy vyrábějící například vysoké pece či provádějící montáže specializovaných průmyslových celků.“ Také univerzity se k cestování vrací rychleji, a to i do vzdálených destinací. Jejich provoz je totiž často navázaný na výzkumy a granty, které cestování vyžadují. V opačném případě by univerzity finanční prostředky nemohly čerpat. 

Požadavky firemních klientů se s pandemií změnily

Obavy z cestování v období pandemie výrazně zvýšily požadavky klientů na kvalitu a rozsah pojistných služeb či jasnou formulaci, jak je to s pojištěním COVIDu. „S pandemií si firmy uvědomily, že kvalitní pojištění do zahraničí je nutné. Tlak totiž přišel i od samotných zaměstnanců, kteří chtějí mít jistotu, že o ně bude dobře postaráno, když už do zahraničí v tomto období vyrazit musí,“ říká Vlastimil Divoký. U firemního pojištění ERV Evropské je standardem krytí léčebných výloh, spojených s onemocněním COVID-19. Naprostou novinkou je bezpečnostní asistence, která pomůže v případě jakýchkoliv bezpečnostních potíží v zahraničí -počínaje nepokoji pod okny hotelu, přes zadržení bezpečnostním aparátem, až po případný únos. Její podstatou je telefonická pomoc, koordinace jednotlivých akcí a u větších potíží také vyslání bezpečnostního konzultanta přímo do místa problému.

Mimo to pojištění obsahuje i aktivní službu MediCall, díky které lze konzultovat zdravotní potíže v zahraničí přímo s lékařským personálem, či právní asistence, která okamžitě poskytne konzultaci a komplexní právní servis. „Cílem zavedení nových služeb našeho firemního pojištění bylo poskytnutí jistoty firmám, že důsledně naplní aspekty tzv. Duty of Care pro své zaměstnance,“ říká Vlastimil Divoký.