Cestovní pojištění
na platebních kartách

Je dobré spoléhat se na cestovní pojištění na platebních kartách?

pojištění léčebných výloh i na nemoc COVID-19

1

milion spokojených klientů na cestách každý rok

vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba

hovory na asistenční linku plně proplácíme

Proč nespoléhat na cestovní pojištění na platební kartě? 

Banky v dnešní době nabízejí zajímavé produkty cestovního pojištění. Zdá se to být pohodlné, mít dvě služby k jednomu účtu, navíc s jednou kartičkou, kterou neustále vozíte s sebou. Jenže ne každá banka má svoji pojišťovnu a proto se často jedná o doplňkové služby. A jako takové svojí kvalitou (ať už jde o rozsah pojištění nebo třeba asistenční sužby) nemusí být porovnatelné se službami pojišťoven.

Jaké jsou nevýhody cestovního pojištění na platebních kartách?

 • Pojištění na platební kartě může obsahovat nižší limity.
 • Zpravidla se nevztahuje na zrušení cesty.
 • Neobsahuje žádná speciální připojištění (např. rizikové sporty).
 • Nemusí obsahovat asistenční služby, které jsou při nouzi v zahraničí neocenitelné.

Jaké jsou výhody komerčního cestovního pojištění?

 • Cestovní pojištění vždy zahrnuje asistenční služby, tedy pomoc v případě nouze.
 • Veškeré náklady na léčení včetně místních zákonných spoluúčastí uhradí cestovní pojišťovna.
 • Úhrada léčebných výloh se vždy vztahuje na veřejná i soukromá zdravotní zařízení.
 • Výlohy na ošetření, které případně musel pojištěný v zahraničí uhradit v hotovosti, proplatí cestovní pojišťovna vždy v co možná nejkratším termínu (zhruba do dvou týdnů) po řádném předložení účtů.
 • Cestovní pojištění se vztahuje i na repatriaci nemocného či převoz tělesných ostatků ze zahraničí.
 • Cestovní pojištění poskytuje ochranu i v případě mnoha dalších rizik (odpovědnost za škody, zavazadla, zrušení cesty, přivolání blízké osoby apod.).
 • Podmínky pojištění jsou jednotné pro všechny státy.
 • Cena pojištění do zahraničí je zpravidla mnohem nižší než výše zákonných spoluúčastí při lékařském ošetření v jednotlivých zemích.