Cestovní pojištění
k platebním kartám

Zjistěte, proč není Vaše pojištění ke kartě dostačující

pojištění léčebných výloh i na nemoc COVID-19

1,2 mil.

pojištěných klientů ročně

vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba

16 let

pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním

Cestujete do zahraničí pouze s pojištěním ke kartě? Informovali jste se o tom, co všechno obsahuje? Vztahuje se pouze na Vás jako držitele karty nebo i na rodinné příslušníky?

Spoléháte-li na pojištění v rámci platebních karet, pečlivě si ověřte, co zahrnuje, a vezměte v úvahu následující:

  • Karta je prvotně určená k placení a nikoli k pojištění (pojištění je pouhým doplňkem).
  • Některé platební karty neobsahují toto pojištění automaticky, je třeba o něj zvlášť zažádat a zaplatit pojistné.
  • Aktivace“ pojištění bývá někdy vázána na úhradu služeb spojených s cestou (hotel, letenka) platební kartou.
  • Některé z karet obsahují pouze úrazové pojištění (pozor – nejedná se o pojištění léčebných výloh, ale o kompenzaci v případě trvalých následků úrazu nebo smrti následkem úrazu).
  • V převážné většině nejsou limity pojistného plnění (tedy maximum toho, co Vám pojišťovna v případě pojistné události vyplatí) příliš vysoké, u pojištění léčebných výloh nemusí limit postačovat na úhradu nákladů spojených s ošetřením a léčením, navíc se v případě léčebných výloh občas vyskytuje poměrně vysoká spoluúčast (až ve výši 5 000 Kč).
  • Pokud cestovní pojištění obsahuje i pojištění zavazadel, často jsou vyloučeny důležité položky jako např. videokamery, fotoaparáty apod., v mnoha případech se pojištění nevztahuje na krádež zavazadel z osobního automobilu způsobenou v nočních hodinách, limity pojistného plnění bývají poměrně nízké atd.
  • Pojištění ke kartě mnohdy neobsahuje pojištění léčebných výloh a úrazu v souvislosti s provozováním rizikových sportů.
  • Toto pojištění obvykle nezahrnuje plnění v případech zpoždění odjezdu či zavazadel, přerušení cesty, zrušení (storna) zájezdu, nebo kompenzaci v případě nevyužité dovolené atd.