Cestovní pojištění
k platebním kartám

Zjistěte, proč není Vaše pojištění ke kartě dostačující
síť center pomoci na všech kontinentech
1mil.
spokojených klientů na cestách každý rok
vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba
16let
pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním

Cestujete do zahraničí pouze s pojištěním ke kartě? Informovali jste se o tom, co všechno obsahuje? Vztahuje se pouze na Vás jako držitele karty nebo i na rodinné příslušníky?

Spoléháte-li na pojištění v rámci platebních karet, pečlivě si ověřte, co zahrnuje, a vezměte v úvahu následující:

  • Karta je prvotně určená k placení a nikoli k pojištění (pojištění je pouhým doplňkem).
  • Některé platební karty neobsahují toto pojištění automaticky, je třeba o něj zvlášť zažádat a zaplatit pojistné.
  • Aktivace“ pojištění bývá někdy vázána na úhradu služeb spojených s cestou (hotel, letenka) platební kartou.
  • Některé z karet obsahují pouze úrazové pojištění (pozor – nejedná se o pojištění léčebných výloh, ale o kompenzaci v případě trvalých následků úrazu nebo smrti následkem úrazu).
  • V převážné většině nejsou limity pojistného plnění (tedy maximum toho, co Vám pojišťovna v případě pojistné události vyplatí) příliš vysoké, u pojištění léčebných výloh nemusí limit postačovat na úhradu nákladů spojených s ošetřením a léčením, navíc se v případě léčebných výloh občas vyskytuje poměrně vysoká spoluúčast (až ve výši 5 000 Kč).
  • Pokud cestovní pojištění obsahuje i pojištění zavazadel, často jsou vyloučeny důležité položky jako např. videokamery, fotoaparáty apod., v mnoha případech se pojištění nevztahuje na krádež zavazadel z osobního automobilu způsobenou v nočních hodinách, limity pojistného plnění bývají poměrně nízké atd.
  • Pojištění ke kartě mnohdy neobsahuje pojištění léčebných výloh a úrazu v souvislosti s provozováním rizikových sportů.
  • Toto pojištění obvykle nezahrnuje plnění v případech zpoždění odjezdu či zavazadel, přerušení cesty, zrušení (storna) zájezdu, nebo kompenzaci v případě nevyužité dovolené atd.