Praha, 22. 5. 2019 – Náklady na škody v loňském roce byly o 13 % vyšší než v roce 2017, což bylo spojeno se skokovým nárůstem velkých škod nad 100.000 Kč. S výší škod meziročně vzrostl o 7,8 % také jejich počet. 98 % všech škod hlásili klienti ERV Evropské on-line.

Loňská průměrná škoda z cestovního pojištění proto meziročně vzrostla o 8,6 % na 9.827 korun. Léčebné výlohy a pojištění storna tvořili 91 % počtu škod a 94 % peněz vyplacených na škodách. Díky novému nastavení v Egyptě se meziročně také podařilo snížit škodní frekvenci.

Skokový nárůst velkých škod

V roce 2018 dramaticky přibylo tzv. „velkých škod“ nad 100.000 korun. ERV Evropská jich v jejich počtu eviduje meziročně 55% nárůst. „Jejich průměrná výše dosahovala částky 307.000 korun a lze předpokládat, že počet i výše velkých škod budou v dalších letech stále růst, už kvůli vyšším cenám za hospitalizaci ve světě i dražším repatriacím,“ upozorňuje Libor Dvořák, generální ředitel ERV Evropské pojišťovny.

Růst nákladů na škody je zapříčiněn omezeným umístěním stretcherů v letadlech, které slouží v případě repatriace nebo transportu pacienta. Dalším důvodem je oblíbenost vzdálenějších destinací, např. Kapverd, odkud musí být pacienti letecky transportování na Mallorcu nebo až do ČR kvůli absenci kvalitní nemocnice v destinaci. Na růst nákladů má vliv také více cest do Spojených arabských emirátů, kde je sice kvalitní, ale velmi drahá zdravotní péče.

Nejrizikovější destinací dle počtu škod je Egypt (35,4 %), následované Řeckem, Tureckem, Bulharskem a Tuniskem. Vůbec nejvyšší podíl hospitalizací na škodách bylo z USA a Thajska. „Z USA evidujeme průměrnou škodu 50.400 Kč, z Thajska 43.300 Kč,“ říká Libor Dvořák. Nejčastější komplikacemi byli i v loňské roce tradičně gastroenteritida, ORL problémy či úrazy končetin, zejména vazů.

Škody z pojištění storna

Ačkoli počet škodních událostí v tomto segmentu meziročně vzrostl o 13 %, jejich průměrná výše zůstala téměř shodná s rokem 2017 a dosáhla částky 15.780 Kč. „Důvodem je fakt, že i přes rostoucí cenu zájezdů si je lidé pořizují stále dříve a dříve je také stornují, takže neplatí tak vysoké stornopoplatky,“ říká Libor Dvořák.   

Příklady škod

ERV Evropská řešila například kolaps diabetičky v národním parku v USA, který si vyžádal pětidenní hospitalizaci na JIP. Celkové náklady se vyšplhaly na 1 milion korun. Další klientka se musela na Mallorce potýkat s infekcí v noze, která vedla až k celkovému selhání organismu. Klientka musel být dva týdny hospitalizována v místní nemocnici a náklady na léčení dosáhly částky 600 tisíc korun.

Vlastimil Divoký
Manažer marketingu a komunikace ERV Evropské