Ročně v zahraničí zemře na 500 Čechů a další tisíce se zraní
Repatriace šplhají do statisíců korun

Praha, 18. 9. 2019 - Ročně dojde k úmrtí zhruba 500 Čechů v zahraničí. Během hlavní letní sezony zemře pětina z nich a tisíce lidí se zraní. Pokud dojde k úmrtí nebo závažnému zranění, je nutná repatriace, tedy převoz zpět do ČR. Náklady na ni šplhají do statisíců korun. Pokud člověk v zahraničí spoléhá na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), musí počítat s tím, že náklady na repatriaci bude muset uhradit ze svého.

Způsob repatriace zpět do České republiky určuje asistenční lékař a následně ho schvaluje pojišťovna. „Naše vlastní asistenční služba disponuje speciálním transportním týmem, který zajišťuje nejvhodnější způsob dopravy pro naše klienty,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

Náklady na transport a repatriace pak v celkových nákladech pojišťoven znamenají velmi podstatnou část. Pro naprostou většinu převozů je totiž využívána letecká doprava. V posledních dvou letech navíc došlo ke skokovému navýšení nákladů na repatriace řádově o téměř 100 %. Souvisí to s vyšší frekvencí cestování, skladbou destinací, cestováním ve vyšším věku a omezenou kapacitou tzv. stretcherů, kdy se na palubu letadla v podstatě umístí nemocniční lůžko. „Obecně platí, že čím je destinace vzdálenější a hůře dostupná, tím je repatriace dražší. Pokud se budeme bavit o exotických destinacích na druhé straně zeměkoule, tak se to může vyšplhat až k milionu korun,“ říká Vlastimil Divoký.

Ceny letecká přepravy

U letecké přepravy záleží na závažnosti zranění a tím pádem na potřebné míře lékařského vybavení a dozoru a na prostoru pro cestujícího. Ceny letenek se pak pohybují od 1 000 až 50 000 Kč dle destinace a různých cenových akcí. Pokud se jedná o vážnější zranění, například dolních končetin, je nutné zajistit více sedadel v letadle a cena se pak násobí počtem letenek. „V některých případech se také zajišťuje Business třída, kde je cena odvislá od destinace. Náklady se pak pohybují v rozmezí od 60 do 250 tisíc korun,“ říká Vlastimil Divoký.

Pro vážná zranění či pooperační stavy, kdy pacient není schopen cestovat vsedě nebo jeho stav vyžaduje průběžný monitoring, podávání kyslíku či lékařský doprovod, se používá tzv. stretcher. Jde v podstatě o plně vybavené nemocniční lůžko umístěné místo 9-12 běžných sedadel. Cena takové přepravy pak bývá v řádech statisíců korun.

Vůbec nejdražším typem transportu je letecká ambulance, které se také přezdívá létající JIPka. Ta se využívá u velmi vážných poranění s nutností urychlené operace, polytraumat či v případě ohrožení života během transportu. Kvůli dodržení přiměřeného tlaku vzduchu často létá v nízkých výškách. Náklady na leteckou ambulanci začínají zhruba na 250 tisících korun a v některých případech šplhají až k milionu.

Vlastimil Divoký
Manažer marketingu a komunikace ERV Evropské