Počet škod roste ještě rychleji, než počet zahraničních cest. V loňském roce ERV Evropská pojišťovna evidovala 40% meziroční nárůst škod a jejich výše vzrostla dokonce o 64 %. Průměrná výše škody z cestovního pojištění stoupla o 10 % na 10 997 korun. O třetinu přibylo velkých škod nad 100 tisíc korun. Jejich průměrná výše pak přesahuje 300 tisíc korun.

9 z 10 škod ERV Evropská pojišťovna eviduje z lékařských výloh a storna zájezdů. U pojištění storna vzrostl jejich počet o 51 % a průměrné náklady činily 15,5 tisíce korun. „Nejvíce škod jsme zaznamenali z Egypta (51,2 %), Řecka (15,7 %) a Bulharska“, říká Štěpán Landík, ředitel správy pojištění. Mezi nejčastější problémy, se kterými se Češi na dovolené setkávají, jsou gastroenteritida, ORL problémy či úrazy končetin, zejména vazů.

Dle frekvence škod statistiku vede Egypt, kde je frekvence 3x vyšší než v ostatních destinacích.

Nejvyšší škody

Nejvyšší průměrnou škodu ERV Evropská eviduje v USA, kde dosahuje 67 tisíc korun.
Vůbec nejdražší škoda v roce 2017 byla 2,1 milionu korun, kterou pojišťovna zaplatila za tří týdenní hospitalizaci a převoz leteckou ambulancí klienta, který měl mrtvici ve Španělsku. Druhou nejvyšší škodou bylo srdeční selhání klienta na Mallorce, kde musel být hospitalizován 2 týdny, a celkové náklady se vyšplhaly na 1,7 milionu.

Mezi nejrizikovější měsíce roku patřil srpen, kdy klienti nahlásili 17,6 % všech škod. Na druhém místě byl červenec (15,9 %) a na třetím září (12,7).

9 z 10 škod je u ERV Evropské hlášeno on-line.

Trendy ve škodních událostech

Výše škod z USA potvrzuje neúnosnost cen místní zdravotní péče. Obecně se zdražují zejména letecké transporty vzhledem ke klesající ochotě leteckých společností instalovat stretcher. „Nejvyšší náklady na transport evidujeme z exotických destinací, které se potýkají s nedostatečnou lékařskou infrastrukturou,“ říká Štěpán Landík.

Trendem je i rostoucí jazyková vzdělanost Čechů, která napomáhá schopnosti domluvit se v místě pobytu. Tato schopnost bývá ale často kontraproduktivní, jelikož klienti jednají na vlastní pěst, namísto toho, aby kontaktovali asistenční službu, a v řadě případů si situaci ještě zhorší.

Klesající ceny leteckých zájezdů jsou také důvodem, že nově cestují lidé, pro které byla letecká dovolená dříve nedosažitelná, a nemají zkušenosti ze vzdálenějších destinací. Tito klienti v případě komplikací potřebují intenzivnější pomoc.  

Specifická situace v Egyptě

Vzhledem k častějším potížím v Egyptě je nutné, aby pojišťovna a její asistenční služba dokonale znala místní prostředí a lékařské podmínky. Hotelové ordinace obvykle trpí nedostatečným vybavením a často v nich pracují nedostudovaní lékaři.

ERV Evropská pojišťovna proto na turisty apeluje, aby se v případě komplikací neprodleně obrátili na asistenční službu, která zajistí péči v pověřené klinice s garantovanou lékařskou péčí. V 80 % klinik, se kterými spolupracuje ERV Evropská pojišťovna pracuje česky hovořící pracovník, který se postará o komunikaci s lékaři i pojišťovnou. „ERV Evropská využívá pouze kvalitní a ověřená zdravotnická zařízení, která poskytují tu nejlepší možnou péči. Klientovi proto raději zajistíme transport do takto prověřené kliniky, než abychom riskovali nedostatečnou úroveň hotelových lékařů,“ dodává Štěpán Landík.

Vlastimil Divoký
manažer marketingu a komunikace
ERV Evropská pojišťovna, a. s.