Praha, 26. září 2016 – Letní sezóna skončila. Počet škod oproti minulému roku klesl o 10 %, ale jejich náklady naopak o 8 % vzrostly. Dokonce o třetinu přibylo velkých škod nad sto tisíc korun. Nejvíce pojistného plnění ERV Evropská vyplácela za léčebné výlohy. Nejčastějším letním problémem Čechů v zahraničí byla gastroenteritida a zažívací potíže. 

V letošním roce více lidí odsouvalo letní dovolenou a vyčkávalo s nákupem zájezdu kvůli bezpečnostní situaci v zahraničí. Řada z nich navíc zůstala doma nebo vyrazila autem na pár dnů do okolních zemí. S nižším počtem cest do zahraničí klesl i počet škod hlášených z dovolených. I přesto stouply náklady na pojistné plnění. Češi letos více cestovali do zemí západní Evropy, kde je zdravotní péče dražší než v doposud nejnavštěvovanějších destinacích jako je Egypt, Tunis a Turecko. Průměrná výše škody u léčebných výloh tak výrazně stoupla o 12 % na téměř 9.300 Kč. Nejčastějšími zdravotními problémy byly gastroenteritida, zažívací potíže, záněty uší a očí, kožní problémy a alergie. „V letošním roce evidujeme enormní nárůst velkých škod nad 100 tisíc korun. Oproti minulé sezóně jejich počet stoupnul o 33 %, nejvážnější případ jsme řešili ve Španělsku, kdy u jednoho klienta došlo k celkovému selhání tělesných orgánů. Finální náklady na léčbu se vyšplhaly na 3,5 mil. Kč,“ říká manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký. Náklady na léčebné výlohy v letní sezóně tvořily 54,1 % všech vyplacených plnění.

Ze tří letních měsíců byl nejsilnějším z pohledu škod červenec, kdy jich bylo z celkového počtu nahlášeno 40 %. Nejvíce z Bulharska a Řecka, dále pak ze Španělska, z Egypta a Turecka. V Egyptě pojišťovna zaznamenala případ Infarktu, kdy celkové náklady na léčbu vyšly na 1,6 mil. Kč. „Průvodním jevem všech velkých škod v letošním roce byla hospitalizace na jednotce intenzivní péče,“ vysvětluje výši škod Vlastimil Divoký.

Pojistné plnění cestovního pojištění rostlo nejen u léčebných výloh. Průměrná výše škody u pojištění storna vzrostla o 12 %, i když jejich počet meziročně o 3 % klesl. Důvodem byl nákup dražších dovolených, protože některé levnější byly Čechy opomíjeny kvůli obavám z bezpečnosti.


Vlastimil Divoký,
manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny