Letních škod z cestovního pojištění bylo meziročně o 300 % více, náklady na ně vzrostly dokonce o 415 %.

Praha, 26. 11. 2021 - Letošní sezóna letních dovolených byla ve srovnání s minulým rokem extrémní. Raketově vzrostl počet škod z cestovního pojištění i náklady na ně. I přes to, že nejčastějšími komplikacemi byly tradičně bronchitidy, nachlazení či gastroenteritidy, průměrná výše škody meziročně vzrostla o 29 % na více než 10 tisíc korun. Radikálně se pak zvýšily škody z pojištění storna. Jedna vyšla v průměru na 25 tisíc korun. Nejvíce škod bylo hlášeno z Egypta. I letos pak pokračoval trend rostoucího podílu individuálně organizovaných cest do zahraničí. V reakci na tento trend ERV Evropská připravila nové cestovní pojištění SingleTrip, které si klienti mohou sestavit přesně dle svých potřeb.

Mimo enormní nárůst počtu škod i jejich nákladů na ně pokračoval i rostoucí trend tzv. velkých škod nad 100.000 Kč, kterých bylo o 320 % více než vloni a dokonce o 7 % více než v předcovidovém roce 2019. Nejdražší letní škodou byl případ hospitalizace klienta s těžkým průběhem COVID-19 v Turecku. Celkové náklady dosáhly částky 1,8 milionu Kč. Dalším milionovým případem byl úraz hlavy s krvácením do mozku v Egyptě. Nutná operace a hospitalizace vyšla na 1 milion Kč.
Celkově bylo nejvíce škod hlášeno z Egypta, Řecka a Bulharska. Oproti roku 2020 se druhy škod vrátily k normálu a nejčastějšími tak opět byly bronchitidy, nachlazení, gastroenteritidy, záněty uší, spáleniny od sluníčka a k nim se přidal COVID-19.

Individuální cesty u Čechů převažují

Před pandemií COVID-19 bylo individuálně, tedy bez cestovní kanceláře, organizováno 55 % cest do zahraničí, loni to bylo už 70 %. I letos tento trend pokračuje a většina lidí vyráží na dovolenou na vlastní pěst. Tradičně nejvíce Čechů během léta cestovalo do Chorvatska, kam podle Chorvatského turistického sdružení letos vyrazilo 773.588 Čechů.

Roste poptávka po pojištění na míru

S ohledem na změny v cestování vzrostla i poptávka po individuálním sestavení dalších služeb spojených s cestováním, včetně cestovního pojištění. „ERV Evropská proto spustila nové cestovní pojištění SingleTrip, které si klienti mohou nastavit přesně dle svých potřeb. Zjednodušilo se i jeho sjednání,“ říká Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny. Pojišťovna tak upustila od konceptu balíčků sestavených podle účelu cesty. „Každý se nyní může rozhodnout, jak si pojištění sestaví. Všechny nové varianty obsahují pojištění léčebných výloh s vyššími limity, bezlimitní asistenční služby či pojištění osobních věcí a odpovědnosti. Pojistit lze cesty dlouhé až 360 dní,“ říká Vlastimil Divoký.

Novinky pro cesty autem i letadlem

Nové pojištění přináší i možnost připojištění cest autem. „To zahrnuje opravu vozidla v zahraničí nebo jeho odtah zpět do ČR, myslí i na náhradní ubytování po dobu opravy vozidla. Využít ho lze i v případě, kdy si auto půjčujete v zahraničí a musíte hradit případnou spoluúčast při nehodě,“ vysvětluje Vlastimil Divoký. Druhé nové připojištění pak řeší řadu situací spojených s letem, jako například úpadek leteckého dopravce nebo odškodnění při zpoždění nebo zrušení letu.

Téměř 100 % klientů si pojišťuje COVID-19

V minulém roce a v prvních pěti měsících letošního roku si kupoval pojištění na covid každý klient. V letních měsících, kdy se řadě lidí mohlo jevit, že pandemie téměř pominula, si pojištění na COVID-19 kupovalo přibližně 70 % klientů. Od září zájem o pojištění covidu opět začal růst a nyní si toto riziko pojišťuje znovu téměř 100 procent klientů.


Vlastimil Divoký, Manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny