Evropský průkaz
zdravotního pojištění

Zjistěte, proč se komerční cestovní pojištění vyplatí

český lékař na telefonu 24/7

1,5 mil.

pojištěných klientů ročně

vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba

16 let

pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním

K čemu slouží Evropský průkaz zdravotního pojištění?

Díky systému zdravotní péče v Evropské unii (a také v Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu a ve Švýcarsku) máte nárok na nezbytnou zdravotní péči během Vašeho pobytu v zahraničí. Lékaři v daném státě mají povinnost ošetřit Vás za stejných podmínek jako místní pojištěnce. Pravidlo rovného zacházení se však vztahuje jak na kvalitu, tak na cenu. Vaše zdravotní pojišťovna za Vás uhradí pouze tolik, kolik běžně hradí lokální zdravotní pojišťovny a Vy musíte stejně jako místní uhradit spoluúčast. Nejedná se tedy o bezplatnou zdravotní péči a ve většině případů tak určitě neušetříte.

Jaké jsou nevýhody Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC)?

1. Ošetření v EU nikdy není bezplatné, musíte zaplatit spoluúčast

 • Ve všech zemích budete muset uhradit část nákladů na zdravotní péči ve stejné výši jako místní obyvatelé. Spoluúčast se liší dle země a typu ošetření, ale obecně je na české poměry velmi vysoká.
 • Příklady spoluúčastí ve vybraných zemích:

- Francie – 30 % u lékařského ošetření, až 65 % u léků
- Dánsko – až 100 % u ošetření zubů a u léků
- Rakousko – 10 EUR za den pobytu v nemocnici
- Itálie – 100 % u léků
- Více informací o doplatcích v jednotlivých zemích najdete zde.

 • V některých zemích (např. Francie, Belgie) je třeba nejprve uhradit zdravotní péči v hotovosti a teprve po návratu do ČR je možné požádat o proplacení zdravotní pojišťovnu. Spoluúčast uhrazena nebude.

2. Kartičku můžete využít pouze ve státních zdravotnických zařízeních, které jsou zařazené do veřejného systému zdravotní péče.

 • V turistických oblastech je většina nemocnic a klinik soukromá. Náklady na ošetření v privátních zdravotnických zařízeních nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a budete je muset zaplatit v plné výši sami.

3. V rámci evropského pojištění si vše budete muset zařídit sami, nezahrnuje totiž asistenční služby, které jsou důležité zejména při hospitalizaci.

4. Uhradit budete muset v plné výši i náklady na případný převoz do ČR (repatriaci).

5. V případě Vašeho úmrtí budou muset Vaši příbuzní uhradit veškeré náklady na repatriaci tělesných ostatků.

Jaké jsou výhody komerčního cestovního pojištění?

 • Cestovní pojištění vždy zahrnuje asistenční služby, tedy pomoc v případě nouze.
 • Veškeré náklady na léčení včetně místních zákonných spoluúčastí uhradí cestovní pojišťovna.
 • Úhrada léčebných výloh se vždy vztahuje na veřejná i soukromá zdravotní zařízení.
 • Výlohy na ošetření, které případně musel pojištěný v zahraničí uhradit v hotovosti, proplatí cestovní pojišťovna vždy v co možná nejkratším termínu (zhruba do dvou týdnů) po řádném předložení účtů.
 • Cestovní pojištění se vztahuje i na repatriaci nemocného či převoz tělesných ostatků ze zahraničí.
 • Cestovní pojištění poskytuje ochranu i v případě mnoha dalších rizik (odpovědnost za škody, zavazadla, zrušení cesty, přivolání blízké osoby apod.).
 • Podmínky pojištění jsou jednotné pro všechny státy.
 • Cena pojištění do zahraničí je zpravidla mnohem nižší než výše zákonných spoluúčastí při lékařském ošetření v jednotlivých zemích.