1

milion spokojených klientů na cestách každý rok

 

vlastní česky hovořící nonstop asistenční služba

hovory ze zahraničí na asistenční linku plně proplácíme

20%

spoluúčast po celém světě

Nouzové situace

Toto pojištení se vztahuje na situace, kdy ze závažných důvodu souvisejících
s COVID-19 budete muset svou cestu prodloužit.

Mohu si zakoupit připojištění až po sjednání smlouvy?

Ano, připojištění vám můžeme ke smlouvě přidat, ale pouze v případě, že jste ještě neodcestovali. Stačí napsat na naše klientské centrum (klient@ervpojistovna.cz), kde vám připraví platební údaje k vámi vybraným připojištěním.

Podrobný popis připojištění Nouzové situace

Ubytování za nouzové situace

Budete-li muset prodloužit svůj pobyt v zahraničí z důvodu Vašeho nezaviněného umístení do karantény kvůli COVID-19, uhradíme Vám mimořádné doložené náklady na náhradní ubytování, a to až do výše limitu pojistného plnění.
Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii ubytovacího zařízení, ve které jste byli původně ubytováni.

Náhradní zpátecní cesta

Budete-li muset prodloužit svůj pobyt v zahraničí z důvodu Vašeho nezaviněného umístení do karantény kvůli COVID-19, uhradíme Vám mimořádné doložené náklady na zpátecní cestu, a to až do výše limitu pojistného plnění.
Pojistné plnění je v případě přepravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické tříde nebo cenou odpovídající úrovně dopravy.

Spoluúčast je vždy 20 %.

Na co se pojištení nevztahuje

Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění, pokud:

  • nebyly náklady na ubytování a zpáteční cestu předem schváleny asistencní službou
  • byla škoda způsobena v důsledku jednání Vás či Vašeho spolucestujícího
  • existuje subjekt, který je primárně povinen vzniklou škodu nahradit
  • nesplníte vlastní vinou podmínky pro vstup/výjezd do/z cílové destinace či podmínky destinace, ve které dojde k přestupu na navazující dopravní spoj
  • došlo k plošnému zásahu státní moci či veřejné správy
  • došlo k plošně nařízené karanténě (ve Vašem kraji, obci či ulici apod.)