Údiv
7. 1. 2016

Dnešní díl našeho seriálu o kulturních trapasech přináší výběr 10 zajímavých odchylek od středoevropského pojetí společenské etikety, se kterými se cestovatelé mohou setkat v zemi vycházejícího slunce. Japonsko má svou jedinečnou kulturu a také striktní zásady etikety, ze kterých jde většině západního světa někdy hlava kolem. Japonci si prostě dělají věci po svém. Ať už jde o pojídání nudlí, přijímání dárků nebo nalévání pití. Síť japonských názorů, kulturních tradic a společenských pravidel může být pro nás středoevropany složitá a těm, co se sem vydají, často způsobí kulturní šok.

Klanění

Při setkání se Japonci vždy navzájem uklánějí. Hloubka a délka úklony vyjadřuje míru úcty k druhému. V protokolu audiencí u císaře je předepsaná úklona až do pasu v délce 2 minut. Nic takového v Japonsku provádět nemusíte, ale mírná úklona namísto podání ruky bude určitě vítána. A i když ruku podáte, v tomto případě se Japonci snaží být přizpůsobiví a velké faux-pas tím určitě nezpůsobíte.

Uctivá poklona

Dárky

Dávání a přijímání dárků je důležitým společenským kontaktem. Pokud chcete Japonce podarovat, nikdy dárek nepokládejte, vždy jej předejte přímo z ruky do ruky. Jak obdarovaný, tak darující se přitom musí uklonit. Za dárek se sluší poděkovat hned dvakrát. Jednou při jeho předání a podruhé při příštím setkání. Důležitější než dárek bývá mnohdy jeho obal. Balit dárek s náležitou péčí je v Japonsku samozřejmostí. Dárek je třeba oplatit dárkem přibližně stejné hodnoty. Oplatit jej levnějším nebo dražším dárkem je nevhodné a pro Japonce až urážlivé.

„NE“ se neříká

V hovoru se snažte nepokládat otázky, na které by druhý musel odpovědět nesouhlasně NE. Japonec zpravidla neřekne na žádný požadavek NE. Vždy hledá možnost jak vyhovět. Pro Evropana při služebním jednání to často může být matoucí, protože když Japonec řekne ANO, neznamená to vždy souhlas, ale spíše potvrzení toho, že chápe, co říkáte.

Stolování

Stolování je další kapitolou, která skrývá spoustu úskalí. Při používání hůlek se považuje za velmi nevhodné jídlo hůlkami napichovat. To se dělá jen symbolicky, a sice při pohřební hostině, jako výraz úcty k zemřelému. Při jídle je obvyklé a dovolené hlasitě srkat, mlaskat i říhat. Srkání, např. nudlí, je v Japonsku dokonce žádoucím projevem slušnosti! Dáte tím kuchaři najevo, že se mu jídlo opravdu povedlo.

Srkání nudlí

Nenalévejte si sami pití

V západní kultuře je zdvořilé nejdřív nalít pití ostatním a až nakonec sobě. V Japonsku šli ještě dál, a pokud jste slušní, měli byste pití nalít všem ostatním, nikoliv však sobě. Správně byste měli počkat a doufat, že někdo jiný nalije vám. Což se naštěstí většinou stane. A než se napijete, musíte ještě počkat, až někdo řekne „kanpai“, tedy „na zdraví“.

Přezouvání

Řeklo by se, že v přezouvání nebude problém. Většina našich domácností to automaticky dělá. Nicméně pozor, v japonských domácnostech šli opět ještě dál. Existují zde různé druhy přezůvek pro různé příležitosti! Boty zvenku se musejí zouvat hned u dveří a do interiéru se chodí v přezůvkách. Do obytných prostor, jako jsou pokoje s koberci, chodí Japonci bosi nebo v dalších, k tomu určených přezůvkách. Na záchodě mají připraveny zvláštní přezůvky jen pro tuto místnost.

V Japonsku se přezouvají i při příchodu do divadel a koncertních síní nebo do některých restaurací a samozřejmě všude ve školách. Mnohde mají pro návštěvníky připraveny přezůvky. Kde nejsou přezůvky připraveny, jde se naboso!

Přezouvání

Vana není na mytí

Také jejich zvyky v umývání je potřeba poněkud vstřebat. Je známo, že japonské výpravy jsou postrachem evropských hotelů, protože zpravidla vyplaví celá poschodí vodou. V Japonsku mají totiž tzv. mokré koupelny, které mají v podlaze odtokový kanálek. Každý Japonec se nejprve umyje na podlaze pomocí lavoru a sprchy. Vstoupit do vany neumytý se považuje za barbarství. Teprve umytý člověk může vstoupit do horké vany. Vana je tedy chápána spíše jako lázeň, místo pro relaxaci. Není bez zajímavosti, že v japonských domácnostech mívají horkou vodu ve vaně i týden, přikrytou izolačním poklopem. Každý den tam pak po sobě relaxují všichni členové rodiny.

Smrkání

Čištění nosu na veřejnosti technikou tak nevinnou, jako se smrkání do kapesníku, považují Japonci za činnost vrcholně neslušnou až urážlivou. Je dovolené, ve srovnání se smrkáním na veřejnosti dokonce vhodné, posmrkávat, a to s různou, pro středoevropany až nesnesitelnou, intenzitou. Nicméně použít kapesník na veřejnosti je opravdovým prohřeškem proti slušnému chování! Pokud se tedy v Japonsku chcete vysmrkat, počkejte, až budete v soukromí. Další zajímavostí je, že při rýmě je automatické nosit na obličeji přivázanou roušku.

Obličejová rouška

Nevyprávějte vtipy

Japonci nemají náš evropský smysl pro humor. Nechápou tedy naše vtipy. V Japonsku např. nelze hrát operu Prodaná nevěsta, protože by Japonce pohoršovalo, že si tam dělají legraci z Vaška, postiženého koktavostí.

Žádná dýška

Zatímco v Americe se očekává, že dáte spropitné, v Japonsku by to někoho mohlo urazit a pohoršit. Nikdy nedávejte japonskému číšníkovi dýško, nejspíš by byl zmatený a běžel by za vámi, aby peníze vrátil.

Japonci jsou každopádně velmi originálním národem s bohatou historií a kulturní tradicí. Snad je to dáno geografickou vzdáleností a možná i tím, že Japonsko nikdy nebylo, jako třeba vzdálená Austrálie, kolonií evropského státu, že se nám některé tamní zvyklosti zdají doslova postavené na hlavu. Nicméně určitě je zajímavé a obohacující si připustit, že něco z těch „jejich divností“ může být v podstatě v pořádku. Záleží na úhlu pohledu a míře tolerance.

Pokud se tedy nyní cítíte lépe připraveni na cestu do země vycházejícího slunce vybaveni patřičnou mírou tolerance a nadhledu, nezbývá, než zakoupit letenky. Nezapomeňte též na sjednání kvalitního cestovní pojištění. Můžete si pak užít pohodovou cestu s vědomím, že pokud vás potká něco vážnějšího, než „pouhé“ společenské faux pas, ERV Evropská pojišťovna vám bude na blízku!Zdroj:  japonsko.pueri.cz, lolwot.com

Irsko patří k méně navštěvovaným evropským zemím. Přitom má tolik co nabídnout. Projděte se s námi po městech, útesech, památkách a zjistěte, jaká tradiční jídla tam ochutnat.  

22. 9. 2021
Irské útesy

Užijte si hipsterský Reykjavík a pak cestujte kolem pobřeží do nejkrásnějších koutů této tajemné země skřítků a víl. Co vás na cestě čeká za druhy lákadel?  

7. 4. 2021
Příroda na Islandu