Datum:

Thajský řemeslník
3. 2. 2016

Thajsko je na celém světě proslaveno svojí tolerancí a pohostinností a průměrný turista nebude mít žádné potíže přizpůsobit se místním zvyklostem. V Bangkoku se bude možná dokonce ptát, jestli vůbec ještě něco z tradiční thajské kultury zbylo a v čem je vlastně to Thajsko jiné? Stačí ale poodejít pár kroků mimo hlavní turistické tepny a tradiční Thajsko si najdete. Nebo si ono najde vás. Zažijete pak inspirativní setkání s usměvavými, silně nábožensky založenými lidmi, kteří jsou za každých okolností slušní, zdvořilí a tolerantní. I tato tolerance má ale své limity, proto je potřeba vědět, kam až lze či nelze zajít.

Každý návštěvník, který vstoupí do neznámé společnosti, by měl dělat pouze věci, kterými si je naprosto jist. Vyhne se tak mnoha v lepším případě nepříjemným situacím, v horším případě závažným společenským faux pas. Jak se jich tedy vyvarovat, abyste si zdejší pobyt mohli vychutnat plnými doušky a bez komplikací?

1. Nechoďte zbytečně neupravení

Pokud chcete splynout co nejlépe se zdejším davem, všimněte si, že všichni Thajci chodí slušně a čistě oblečení. Nerozumí tomu, proč se cizinci z bohatých západních států pohybují v jejich zemi špinaví, otrhaní a neupravení. U žen a dívek se tolerují tílka či krátké sukně, vycházka bez podprsenky je ovšem naprosto nepřípustná. Samostatnou kapitolou je pak oblečení pro vstup do posvátných chrámů (viz bod 4 dále).

Asi není nutné dodávat, jak je to s odhalováním se při opalování. Bez horního dílu plavek to tedy rozhodně nepůjde. Takto odvážné chování turistek je považováno nejenom za společensky naprosto nepřípustné, ale může mít za následek i nepříjemný postih. I přesto lze na některých plážích cizinky bez horního dílu plavek spatřit.

Thajci jsou vždy upravení

2. Neuvádějte Thajce do rozpaků

Jedním ze základních konceptů thajské společnosti je zachování tváře. Je tedy třeba jednat tak, abychom ostatní neuvedli do rozpaků či trapné a nepříjemné situace. Nejde tedy v principu pouze o zachování vlastní tváře, ale spíše o to, aby v jednání s vámi nemusel ztratit tvář někdo jiný. Mezi pravidla principu zachování tváře patří nevyvolávat hádky, nezavádět hovory na témata jiným lidem nepříjemná a netrvat si za každou cenu na své „pravdě“. Nám cizincům tento „prostor“ často nestačí, jsme zvyklí odkrýt své emoce a v případě potřeby se rozčilovat, gestikulovat, křičet. Takové chování ovšem na Thajce neplatí a vede v lepším případě k ignoraci vašich požadavků. Thajci obecně raději přijdou o část svého výdělku, než by se dohadovali s někým, kdo z jejich pohledu ztratil tvář vlastním rozčilováním. Pokud však budou zatlačeni do situace, kdy bude hrozit ztráta tváře jim samotným, může jejich chování znenadání nabýt na nečekané agresivitě. Zkrátka i tolerantnímu Thajci můžou, zejména v konfrontaci se západní kulturou, občas „bouchnout saze“. Stává se to velmi zřídka a je každopádně mnohem lepší takovou situaci nenavodit.

3. Nedávejte najevo špatnou náladu

Rozzlobený nebo zamračený obličej je v Thajsku známkou špatného chování. Požadavky nebo dokonce protesty je lepší komunikovat s úsměvem, pojímat je spíše jako vyjádření nesouhlasu s něčím nebo ještě lépe jako drobné nedorozumění.

4. Nechovejte se neuctivě ke králi, k Buddhovi, k nikomu

Dalšími podstatnými prvky thajské kultury jsou úcta a respekt. Jsou to úcta a respekt k jiným lidem, jejich názorům, přesvědčení, víře. Thajci velmi uctívají buddhismus a veškeré symboly, které se s touto filozofií v thajském pojetí váží. Nade vše ctí svého krále.
Můžete například spatřit poštovní úředníky odstraňující známky z dopisů přinesených cizinci, ale ne kvůli tomu, aby si známky ponechali, ale proto, aby byl portrét krále nalepen ve vzpřímené poloze, nikoliv naležato, jak to často cizinci dělají!
Urážka monarchie a majestátu je pravděpodobně největším faux pas, které může cizinec v Thajsku spáchat. Hříšník hanobící krále se vystavujete riziku soudního stíhání a následným vysokým trestům. Pozor na bankovky s vyobrazením krále! Počmárat nebo potrhat bankovky nesoucí jeho portrét je také považováno za hanobení majestátu. Dokonce i pouhé pomačkání takových bankovek není vhodné a svědčí přinejmenším o špatném vkusu.

Stejně tak je potřeba chovat nejvyšší respekt ke všem obrazům Buddhy. Všechny bez výjimky jsou považovány za posvátné, a to bez ohledu na to, zda jsou staré nebo nové, velké nebo malé, v celku nebo jenom fragmenty, bez ohledu na jejich uměleckou nebo tržní cenu.

Thajsko je plné velkolepých staveb zasvěcených Buddhovi. Až půjdete některou navštívit, nezapomeňte se vhodně obléct. Myslete na to, že na místě není žádné odhalování se, krátké kalhoty i sukně jsou zapovězeny. Dále počítejte s tím, že při vstupu se zouvají boty.

Thajský král

5. Vyvarujte se veřejných projevů náklonnosti

Veřejné projevy náklonnosti mezi muži a ženami nejsou tolerovány. Je sice možno někdy spatřit amerikanizované mladé thajské páry, které se drží za ruce, ale pouze mimo společnost. Zajímavostí je, že můžete běžně potkat dvě dívky, školačky/studentky, jak se spolu vedou za ruce. To je ovšem chápáno jako zcela přátelské gesto.

6. Nepodávejte ruku

Thajci si při vzájemném setkání nepodávají ruce, ani si s nimi netřesou. Místo toho sepnou ruce jako při modlitbě tak, aby špičky prstů směřovaly přibližně do výše obličeje, a lehce skloní hlavu. Toto gesto se nazývá vaj. I takové vaj může být ale mnohoznačné, proto se turistům coby pozdrav doporučuje přátelské pousmání a jemné sklonění hlavy. Obecně platí, že vždy první pozdraví osoba mladší a starší stejným způsobem odpoví.

7. Nedávejte si nohu přes nohu

Za hrubý prohřešek je považováno i něco tak nevinného a bezděčného, jako je dát si nohu přes nohu. Noha je považována za pokorný úd a není vhodné jí kamkoliv ukazovat (nedej bože na Buddhu nebo na krále!) nebo ji vystrkovat tak, aby byli ostatní nuceni ji obejít.

8. Nedotýkejte se hlavy a tu svou nenoste zbytečně hrdě vztyčenou

Thajci považují hlavu za nejvyšší části těla - myšleno filozoficky a samozřejmě i doslovně. Není vhodné dotknout se něčí hlavy, dětskou hlavu nevyjímaje, a to ani v přátelském gestu. Důležité je také držení hlavy. Jestliže sledujete jakékoliv thajské shromáždění, vaši pozornost upoutá fakt, že mladí lidé drží hlavu níže než starší, přičemž se snaží působit pokorným dojmem. To samozřejmě pokaždé není možné, ale tato snaha je očekávána a úsilí se cení.

Tak co, hrdí Evropané a Evropanky, zaujala vás tato nádherná země a máte chuť zde strávit exotickou a inspirativní dovolenou? Určitě to teď zvládnete bez větších komplikací a trapasů a my vám přejeme šťastnou cestu.

V rámci příprav na ni si určitě nezapomeňte sjednat vhodné cestovní pojištění. ERV Evropská Vám bude na vaší cestě za dobrodružstvím ráda krýt záda!


 

Zdroje:   thajsko.com, hedvabnastezka.cz

První hlavní město Itálie. Kolébka renesance. Rodiště Danta, Donatella, Michelangela a nespočtu dalších velkých umělců. Jako by se sem obtiskla boží noha, protože Florencie (Firenze), doslova „kvetoucí“, je toskánské město umělců, kultury a honosné architektury.

16. 6. 2022
Florencie - pohled na kupoli dómu

Užijte si dovolenou na křižovatce mezi různými tradicemi a kulturami. S vůní turecké kávy a s výhledy na blankytné moře putujte po stopách dávných civilizací.  

31. 8. 2022
Turecko Modrá mešita v Istanbulu