Český cestovní ruch se kvůli směrnici EU významně změní,

informovanost a ochrana klientů nebývale stoupne

Praha, 19. května 2016 – Jako reakce na rychle se měnící způsoby prodeje zájezdů a cestovních služeb přijala EU novou směrnici, která výrazně zvyšuje ochranu spotřebitele a jeho informovanost o cestovních službách. Vedle stávajícího povinného pojištění pro případ úpadku cestovních kanceláří rozšiřuje ochranu i na klienty, kteří si poskládají cestu z jednotlivých služeb. Pro tyto případy zavádí nový pojem tzv. spojené cestovní služby. Nová směrnice dále podstatným způsobem zpřísňuje informační povinnosti jednotlivých subjektů cestovního ruchu.

Nová směrnice má být v lokálních zákonech členských zemí EU implementována do konce roku 2017. Hlavním cílem je další rozšíření ochrany klientů v oblasti cestovního ruchu. Jedním z nejdůležitějších požadavků je ochrana prostředků cestujících vložených do nákupu cestovních služeb. Dnes musí být cestovní kanceláře pojištěny proti úpadku tak, aby byla klientům v případě krachu poskytnuta plná náhrada za zakoupený zájezd. „Podle nové směrnice bude například i prodejce letenek, který zprostředkuje ubytování, nést odpovědnost za náhradu škody v případě svého úpadku. Fakticky tak dochází k obdobné ochraně vložených peněz, jako tomu bylo doposud v případě zájezdů.  Hlavním cílem je zvýšit ochranu spotřebitele, který si svoji dovolenou poskládá individuálně z různých služeb,“ vysvětluje ředitel správy pojištění ERV Evropské pojišťovny Štěpán Landík.

Změna ceny a odstoupení od smlouvy
Pořadatel může změnit cenu cestovních služeb jen ve stanovených případech, mezi které patří změna ceny dopravy, směnného kurzu, výše daní nebo poplatků z cestovních služeb. Takovou změnu musí zdůvodnit příslušným výpočtem. Pokud by to neudělal, klient má nárok na vrácení celé částky zájezdu bez poplatku. Učiní-li tak méně než 20 dní před odjezdem, má klient toto právo vždy automaticky.  Stejně tomu bude v případě, kdy se cena kdykoliv navýší o více než 8 %.
Klient bude mít také právo na vypovězení smlouvy bez storno poplatku v případě, že v destinaci nebo jejím bezprostředním okolí nastanou nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají výrazný dopad na poskytování služeb nebo na přepravu osob do destinace. Mezi ně patří například teroristický útok nebo živelná katastrofa. „Klienti jistě ocení možnost převedení své cestovní smlouvy za přiměřený poplatek alespoň sedm dní před odjezdem na někoho jiného,“ doplňuje Štěpán Landík. 

Rozšíření odpovědnosti pořadatelů i obchodníků
Cestovní kancelář nebo zprostředkovatel cestovních služeb se bude muset o své klienty v nesnázích postarat. Pokud nebude možné klienty z důvodu mimořádných okolností dopravit domů, musí jim na své náklady zajistit ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii po dobu nejméně tří dnů.
Implementace Evropské směrnice o cestovním ruchu do českého práva nebude vůbec snadná. „V následujících měsících bude velmi důležité, aby se subjekty v českém cestovním ruchu shodly se státními orgány na mnoha zásadních věcech. Zejména v otázce praktického vymezení zájezdů a spojených cestovních služeb a stanovení odpovědností za ně,“ dodává Štěpán Landík. Důležitým bodem bude také ustanovení veřejnoprávních sankcí za porušení pravidel.


Vlastimil Divoký
manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny